1990.12.02.M40. Gud valde ut Abraham og Jesus og vil gjere det slik at nasjonane vender sine blikk på Israel og han innbyr dei til sine nådegåver og til fellesskap.

Tyding av tungetale: I den første tid, så utvalde eg Abraham. Den utvelginga står fast enno i dag, ja til evig tid. Like fast står det at det var eg som utvalde min elskede Son, Jesus. Og eg vil gjere det slik at nasjonane vender sine blikk på Israel. Og eg vender mine hender til … Continue reading 1990.12.02.M40. Gud valde ut Abraham og Jesus og vil gjere det slik at nasjonane vender sine blikk på Israel og han innbyr dei til sine nådegåver og til fellesskap.