2022.01.30. Sion Åheim. Sjå på Jesus. Han gjer alle ting nye.

Tale ved Oddleif Wahl. Nattverd. Heb.1,1 I fordoms tid tala Gud mange gonger og på mange måtar til fedrane gjennom profetane.  2 Men no, i desse siste dagar, har han tala til oss gjennom Sonen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verda.  3 Han er ei utstråling av Guds herlegdom og … Continue reading 2022.01.30. Sion Åheim. Sjå på Jesus. Han gjer alle ting nye.