2022.05.26. Kristi himmelfartsdag. Sion Åheim. Velkommen til Herrens bord.

Innleiing ved fru Wahl (Ellen?). Ef.3, 16 Må han som er så rik på herlegdom,          styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande.              17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua          og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik.              18 Må de saman med alle dei heilage          få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn,              19 ja, kjenna … Continue reading 2022.05.26. Kristi himmelfartsdag. Sion Åheim. Velkommen til Herrens bord.