2022.05.29. Sion Åheim. Verte avvist eller verte inkludert.

Tale ved Oddleif Wahl. 1.Mos.18,9 Då sa dei til Abraham: «Kvar er Sara, kona di?» Han svara: «Ho er inne i teltet.» 10 Ein av dei sa: «Til års på denne tid kjem eg til deg att, og då skal Sara, kona di, ha ein son.» Sara høyrde det i teltdøra, som var attanfor han. 11 No var Abraham og … Continue reading 2022.05.29. Sion Åheim. Verte avvist eller verte inkludert.