2022.10.30. Sion Åheim. Evangeliet skal forkynnast for alle folkeslag, Gud renn ut sin Ande over alt kjøt.

Bildet er frå 6.3.2022. Innleiing. På formiddagsmøtet talte Vidar Dalsbø over profetien om at Gud ville utgyte sin Ande over alt kjøt, så menneske skulle få syner, draumar, visjonar og openberringar og tale profetisk. Så kom der ein profetisk bodskap om at vi går inn i ei tid med ei omvelting som denne verda aldri … Continue reading 2022.10.30. Sion Åheim. Evangeliet skal forkynnast for alle folkeslag, Gud renn ut sin Ande over alt kjøt.