Be så skal de få

Ta imot givaren. Jesus gir oss barnekår hos Gud, han er vegen til Faderen. Gud elskar oss og har omsorg for oss som sine born. Vi har mange gongar høyrt og lese Jesus ord om å søke først Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det om … Continue reading Be så skal de få