Immanuel; Gud med oss

Den Gode Hyrdingen og den Duglause Hyrdingen. Jesajas profeterte om at ei jomfru skulle verte med barn og føde Immanuel, som betyr «Gud med oss». Slik sende Gud Son sin til vår jord, til heilt vanlege menneske i Israel, så dei fekk oppleve at Gud var med dei. Gud elska verda så høgt at han … Continue reading Immanuel; Gud med oss