Kongeleg presteskap

Jesus er vår øvsteprest og talsmann hos Faderen og den Heilage Ande er vår talsmann på jorda. Jesus bad for syndarar og døde i staden for oss, slik vart han også bønhøyrd og vart vår øvsteprest og talsmann hos Faderen. Derfor er det viktig for oss å bøye oss for han lovprise han som vår … Continue reading Kongeleg presteskap