2012.02.19. Maranata. Davids syndserkjenning.

Davids fall, syndserkjenning, omvending og oppreising. Komme til lyset. Tru på den Herre Jesus, så skal du verte frelst. Innleiing. Aud leia møtet og Oddbjørg innleia med skriftlesing. Så vart deg gjeve moglegheit for to frie vitnemål. Ei kvinne kom fram og las ifrå Bibelen. Ein kamerat av meg, som vi kan kalle ”Dotto”, gjekk … Continue reading 2012.02.19. Maranata. Davids syndserkjenning.