2012.06.03.Maranata. Davids syndserkjenning.

Jesus sa til oss: Ja, eg er her i kveld, seier Herren. Og eg har talt til ditt hjerte atter ein gang. Og eg vil at du skal vende deg bort ifrå synda, som du prøver å skjule for meg. Men du skal vite det, seier Herren, at alt er nake og bart for meg. … Continue reading 2012.06.03.Maranata. Davids syndserkjenning.