2022.07.17&24 Filadelfia Ulsteinvik. Vitnemøte. Jesus leier meg inn i ei ny tid.

17.7. Vitnemøte. Mitt vitnemål. Adam og Eva. Først måtte eg presentere meg sjølv. Eg har vore fiskar, drive tråling, og så har eg studert realfag. Då er det interessant for meg å samanlikne skapingssoga med naturfag. Når vi les i det gamle testamentet, ser vi at at folk ofte er omtal som ein mann eller … Continue reading 2022.07.17&24 Filadelfia Ulsteinvik. Vitnemøte. Jesus leier meg inn i ei ny tid.