2022.10.23. Salen Fiskå. Jesus gir meg augesalve, så eg kan bedømme det åndelege med hans auge.

Tale ved Oddleif Wahl. Oddleif ville helde ei tredelt tale, det kunne godt ha vore tre taler, men her får vi alle delane, så vi ser likskapen mellom dei. Del 1. 4.Mod.11,16 Då sa Herren til Moses: Kall saman sytti av dei eldste i Israel, dei som du veit er styresmenn og tilsynsmenn i folket. Ta … Continue reading 2022.10.23. Salen Fiskå. Jesus gir meg augesalve, så eg kan bedømme det åndelege med hans auge.