Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1990.12.09.M40. Gud har kalla meg til å tene han og eg skal innvie meg til det og han vil utruste meg til det.

Tyding av tungetale (dette var neppe innspelt, men gjengjeve som best eg hugsa):

Enten så tener du denne verdens gud, det er Djevelen, eller så tener du meg. Men du er min tenar, og du skal tene meg. Djevelen arbeider strengt no, for å hindre deg i å overgi deg heilt til meg. Eg venter på at du skal overgi deg heilt til meg, og innvie deg til teneste for meg. Eg har ikkje berre kallt deg til teneste, men eg vil også utruste deg til den teneste som eg har kallt deg til. Eg vil gi deg av slike himmelske rikdommer som du enno ikkje har fått del i. Eg har fortsatt min hugnad i menneskenes barn, og eg har min hugnad i deg.

M40. Søndag 9.12.90.

One response to “1990.12.09.M40. Gud har kalla meg til å tene han og eg skal innvie meg til det og han vil utruste meg til det.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: