Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2009

 • 2009.Okt. Når du er svak, får du verte sterk.

  Tungetale og tyding ved Stefan Kristiansen: Ikke ordrett: Si ikke at det er umulig, sier den Hellige Ånd. (det same vart gjentatt med annen ordlyd) Mp3-opptak: er jeg ikke den Gud som sier at ingen ting er umulig for den som tror. Er jeg ikke den Gud som ingenting er umulig for? Ja, er jeg…

  Read more

 • 2009.Nov.Jesus_Church.Verda ventar på det Jesus har deponert i mitt hjerte.

  Tyding av tungetale ved Stefan Kristiansen: …. (vandrer gjennom uken?), tenk at det ikke er andre ting som må skje, men se, jeg har lagt det i din munn, jeg har lagt det i dine hender, evangeliekraften, min kraft til frelse. Og skam deg ikke over evangeliet og vær ikke redd for det, men kjenn…

  Read more

 • 2009.09.13. Maranata. Sjå på Jesu fullførde verk. Han har gjort eit verk for meg, i meg og gjennom meg.

  I slutten av møtet kom der bodskap gjennom tyding av tungetale der det vart sagt: Jeg (er med deg?), sier Herren, inntil denne stund, og jeg skal være med deg til du står der seirende og jublende heime hos meg i herligheten. Jeg vil aldri slippe deg, jeg vil aldri forlate deg. Jeg ønsker at…

  Read more

 • 2009.08.17. Maranata. Guds ekte born og sanne tenarar.

  Tyding av tungetale: Ja, dere vil bli forundret, sier Herren, når dere får se hva jeg skal gjøre i denne siste tiden, før jeg kommer igjen. Jeg skal vise min kraft og min makt iblant folkene, så de skal få se at jeg er den jeg har sagt meg å være. Jeg skal frelse mennesker…

  Read more

 • 2009.06.16.Eining i trua på Jesus.

  Tungetale og tyding ved Roar Grande: ……og dere hatt enhet med meg, akkurat slik som de fordums tid hadde enhet, de ble spredt for alle vinder når forfølgelsen kom, men på grunn av den enheten som de hadde, så hadde de kraften med seg og underfulle ting skjedde med hver eneste en, for de stod…

  Read more

 • 2009.06.14.Maranata. Vert ikkje træl for menneske.

  Tyding av tungetale: Frelsen er en gave, frelsen den er Guds utstrakte hand. Frelsen er fullbrakt og broen over selve avgrunnen er bygd, den er bygd solid, grundig, fundamenteringen holder i liv og i død. Og den er grunnlagt på evige løfter, den er grunnlagt på en evig eksistens. Derfor behøver du ikke frykte for…

  Read more

 • 2009.06.01.Maranata. Vatn over det tørre.

  Tyding av tungetale: For alle dem som har lengsel, dem skal jeg fylle med min ånd. For alle dem som tørster, skal jeg komme og fylle med min ånd. For alle dem som ber meg og har lengsel, så skal jeg øse strømmer over det tørste og vann over det tørre. Så du skal få…

  Read more

 • 2009.05.12.Vert fylt av Anden, så vil menneska merke det.

  Jesus sa til oss: Du må løfte ditt blikk opp, det er der du møter meg i Anden, og det er – du er ånd og eg er ånd og eg har lagt din ånd ned i deg, så derfor skal de  løfte meg opp, fryde dykk i meg, så skal de sjå at ei…

  Read more

 • 2009.05.10. Maranata. Finn vegen til å skode Jesus i hans herlegdom.

  Jesus sa til oss: om der berre er nokre få som finn vegen til å sjå meg og skode meg i min herlegdomen, så kan eg med nokre få gjere storverk  kvar som helst og når som helst.   Den store skaren som eg ser, den mengda som hengir seg til meg, så eg kan…

  Read more