Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2013

 • 2013.12.09. Maranata. Enka med oljekoppen.

  Setje fram det eg har og la Jesus ta hand om det og velsigne det. Guds kraft er til stades og han vil openberre den mellom oss. Løynkammerbøna. Vitne om Jesus. Den Heilage Ande skal overbevise verda om synd, dom og rettferd.   Innleiing ved Turid Miland. Turid fortalde om at Herren kalla profeten Jonas…

  Read more

 • 2013.12.01. Frelst inn i Jesu kyrkje. Forsoning og gjenoppretting.

  Jesus kallar eit menneske til å komme til han. Han vil lækje ditt fråfall og dine sår. Du har gått dine eigne vegar og dei vegane du no går, fører ikkje til himmelen. Men han kallar deg til å vende om og komme inn på den vegen som fører til himmelen. Frelst inn i Jesu…

  Read more

 • 2013.11.03.M. Den bortkomne sonen.

  Bortkomne søner og døtre. Møte i Maranata 3.11.2013.   Tale ved John Langerud. John sa den Heilage Ande hadde overbevist han, allereie for tre dagar sidan, at no skulle han tale til dei som lytta på radioen[1], det er kjende vers for oss, men vi har berre godt av å høyre det igjen. Det var…

  Read more

 • 2013.10.06. Maranata. Jesus er den same og gjer dei same gjerningane no.

  Søke Gud i løynkammerbøna, kle seg i Guds fulle rustning. Jesus vil samle sine born der han openberrar si kraft. Det folk han dannar og reinsar, skal forkynne hans pris. Søk Herren i alle ting og han vil velsigne deg. Møte i Maranata 6.10.2013. Tungetale ved Oddbjørg, tyding ved Mari:   Å, eg vil lovbe (?)…

  Read more

 • 2013.09.29.M. Vitne om Guds gjerningar.

  Vitne om Guds gjerningar. Nattverd og vitne-møte i Maranata. 29.9.2013. Gud gjev meg hjelp med sin Ande og si kraft og slik ventar eg han vil han gje meg hjelp i form av ei kone. Virtuella og ”Miss Oslo 1990”?   Vitne-møte. Eg las Rom.5,1-5 og så fortalde eg om korleis eg vitna for studentane…

  Read more

 • 2013.09.15. Maranata. Ta vare på den fagre skatten.

  Bodskapen 1.9.2013: Bodskapen 15.9.2013: Bodskapen 29.9.2013: Ta vare på den fagre skatten. Ta trua til skjold. Jesus vil openberre si kraft mellom sine heilage. Det folk han har reinsa, skal forkynne hans pris. Møte i Maranata 15.09.2013.   Tale ved John Miland: John sa han hadde fått noko frå Herren, for han var det slik…

  Read more

 • 2013.09.08.M. Jesus vil reinse deg igjen.

  Jesus vil reinse deg oppatt på nytt igjeng. Han ynskjer å bruke deg. Du er verdifull. Gjennombrot i ditt liv, i familien og i kyrkjelyden. Møte i Maranatha 8.9.2013.   Innleiing ved John Miland: John las ifrå Apgj.2 og sa nokre ord om læresveinane som heldt saman og venta på å få oppfylt lovnaden om…

  Read more

 • 2013.08.18. Maranata. Lovprise Jesus mellom heidningane.

  Fortelje om Jesu gjerningar. Han vil frelse menneske, sette dei fri og gjere dei til nye skapningar. Møte i Maranatha 18.8.2013.   Tungetale ved Mari, tyding ved John Miland:   Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt ord, at eg er i går og i dag den same og vert det til evig tid.…

  Read more

 • 2013.05.26.M. Gud vil støtte den som heilhjarta held seg til han.

  Guds auge fer utover heile jorda, for at han kan støtte den som heilhjarta held seg til han.Vere stille og bie på Herren og få oppleve at han svarar på bønene til dei heilage. Nattverdsmøte med bønn og vitnemål i Maranata 26.5.2013.   Tungetale ved Oddbjørg, tyding ved John Miland: Ja, seier Herren, mitt auge…

  Read more

 • 2013.05.12. Maranata. Forkynne Guds fulle råd til frelse.

  Søke Gud i løykammerbøna, kle seg i Guds fulle rustning, i Guds kraft, lytte til Andens tale, gå den vegen Jesus stakar ut for meg. Halde fram Guds Ord, seie det Ordet seier.   Tale ved John Miland. John sa han ville lese eit bibelvers som Herren hadde minna han om heile siste veka: JOH…

  Read more