Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1991.05.09.M40. Guds Ande vitnar om at vi er Guds born.

Tyding av tungetale:

Du skal vite at jeg aldri skal slippe deg, aldri skal jeg forlate deg. Selv når anfektelsene kommer deg i møte, og du synest at følelsene er annerledes enn hva du ønsker, skal du vite at jeg er trofast, og jeg, Herren, som har begynnt den gode gjerning i dere, jeg vil selv fullføre den, inntil min egen dag, sier Herren.

For jeg, Herren, har gitt dere min Ånd, for at dere skal ha vidnesbyrdets Ånd i deres hjerte, det vidnesbyrdets Ånd sier at dere hører meg til, for se, det er ikke de ytre forhold og omstendigheter som skal gi denne visshet, men se min Ånd skal vidne med deres ånd, at derer er mine barn, og dette vidnesbyrd, det skal holde. Det skal holde i levetid, og det skal holde når avslutningen av jordelivet inntreffer. Se, jeg er med dere alle dager, og jeg skal holde dere oppe med mine evige armer, og jeg vil gi dere nåde og kraft til å leve rikt i troen på meg, både i menigheten og i hverdagen, sier Herren.

DFEF M40, Oslo. Kristi Himmelfarts-dag Torsdag. 9.5.91.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: