Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2010

 • 2010.12.19.Jesus Church. Nådens kraft fyller deg.

  2KO 12,9 – 2KO 12,10 Men Herren sa til meg: “Min nåde er nok for deg, for mi kraft vert fullenda i vanmakt.” Difor vil eg helst rosa meg av mi vanmakt, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 Og difor er eg, for Kristi skuld, ved godt mot i vanmakt, i hard medferd,…

  Read more

 • 2010.10.10.Jesus Church. Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting.

  Frelse, liv, lækjedom, gjenoppretting. JESUS CHURCH, 31.10.2010. ”Eg er Herren din Gud som døde i staden for deg” (Kanskje ikkje heilt ordrett). Mp3-opptak: kjenne at i denne stund, i dette øyeblikk, så kan du få ta imot min frelse, så kan du få ta imot mitt liv, så kan du få ta imot min lækjedom,…

  Read more

 • 2010.10.10.JC. Reorientering; feste blikket på Jesus.

  Reorientering i forhold til liv, kyrkjelyd, trusliv og bønn, ved at vi fester blikket på Jesus. MØTE I JESUS CHURCHE, SØNDAG 23.10.10, KL 17. Stefan Kristiansen talte om dei 12 speikarane som skulle speide ut det landet som Gud hadde lova jødane, men berre Josva og Kaleb gav god tilbakemelding, som oppmuntra folket. Så talte…

  Read more

 • 2010.04.05. Ebeneser Volda. 2. Påskedag. Sjå Guds Lam, som ber verda si synd.

  Faderen vitna om Son sin: De har høyrt om mi kraft, den krafta som reiste Kristus opp frå dei døde. De har høyrt om min frelsesplan, som tok til i det øyeblikket relasjonen som eg hadde skapt mellom (meg og dykk)?   ble broten. De har høyrt om det fantastiske verket som Jesus gjorde då…

  Read more

 • 2010.03.07. Sion Åheim Set din lit til Herren. Tru på underet.

  Jesus sa til oss: Eg gjer under i dag, seier Herren. Stol på min lovnad. For eg kjem aldri for seint til mine born. Eg ynskjer (dykk)? at eg skal få openberre meg for dykk, seier Herren. Og eg ynskjer at de skal tru på underet. Eg vil de skal stole på meg, seier Herren.…

  Read more

 • 2010.02.28.Sion Åheim. Legge byrdene på Jesus. Ut i fritt rom.

  Jesus sa til meg: Og du skal få legge desse tinga som du ber på og som du held så fast på, skal du få legge hos meg, seier Herren. Og eg skal føre deg ut i fritt rom og du skal kjenne, at i sannhet Herren lever, eg er den eg har sagt meg…

  Read more