Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Lyd-opptak frå kristne møte.

Dette er lydopptak av tyding av tungetale og profetiske bodskapar i kristne møte. 21.5.2023 byrja eg å ta lydopptak frå heile møte. Det er det mykje av, men praksisen min vert framleis å avgrense det til møter der det kjem slike bodskapar. Slike video-opptak finn de på ein annan meny. Her er ein video der eg fortel om korleis eg bad til Jesus og vart lækte for ein brokkport.

Om meg og desse møte-podcastane.

Eg er oppvoksen på eit småbruk ved fjorden og havet i Vanylven kommune. Eg har drive tråling og eg har studert realfag. Eg har gått på kristne møte og lese bibelen.

Eg er oppvoksen i kyrkja og vart tidleg med på bedehuset og husmøte. Eg vart opplærd til å påkalle Kristus som min frelsar og Herre og be om frelse for mine næraste og be for folket og landet. etter kvart skjøna eg at frelsa er det motsette av å verte dåra og forførde slik som ved syndefallet, så eg byrja å be Jesus frelse oss frå det og gi meg ei frelst kvinne til kjæraste og kone. Eg visste at det var viktig å vedkjenne mi tru på Jesus for menneska, for då ville han kjennast ved meg for Faderen og hans englar. Det torde eg ikkje, men eg vedkjende det for han og bad han fri meg frå den menneskefrykta. Eg merka at kjærleiksforholdet mellom Kristus og hans brud var født i meg ved den Heilage Ande, så for meg gjaldt det kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Så når eg vart forelska i ei kristen jente, var rette høvet for meg til å vedkjenne mi tru på Jesus. Slik fekk eg frimod. Eg kom inn i karismatiske kyrkjelydar og fekk oppleve at Jesus svarde meg gjennom tyding av tungetale. Det må no vere fordi han kjennest ved meg for Faderen og hans englar og det er det eg må nytte meg av.

Vi skal sjå fram til at Jesus kjem med Guds englar og det får vi merke noko av allereie no. Guds englar ber bod frå Gud og gjer sine verk. Men i denne siste tida har han tala til oss gjennom Son sin (Hebrearbrevet). Vi må vende oss til han, sjå på han og høyre på han. Kjennast ved han og erkjenne kva han har gjort for oss, både for Gud og menneske.

Rating: 3 out of 5.

I lydopptak frå heile møte kjem både innleiing, sang og tale og der kan komme personlege vitnemål. Men det essensielle vert profetiske bodskap og tyding av tungetale.

— Lydopptak frå heile møte.

2023.05.21. Sion Åheim.

Rating: 4 out of 5.

Tyding av tungetale og profetiske bodskap kjem som den esseniselle bodskapen i eit møte. Den er ofte personleg, den betyr

mykje for den einskilde og slik betyr den også mykje for dei andre. Og så kjem der også bodskapar som er til heile gjengen.

— Lydopptak av tyding av tungetale og profetiske bodskap.

2015.01.04. Sion Åheim.

2014.03.02.Maranata Oslo

2014.02.16. Maranata Oslo

2014.05.04. Maranata Oslo

2014.05.18. Maranata Oslo.

2014.02.25. Maranata Oslo

2014.06.08. Maranata Oslo

2014.02.02. Jesus Church

2014.01.26. Jesus Church.

2014.07.20. Betel Volda

2013.12.01. Jesus Church

2012.12.09. Maranata

2012.10.14. Maranata

2013.02.17. Maranata

2013.04.14. Maranata

2013.04.21. Maranata

2013.05.12. Maranata

2013.08.18. Maranata

2013.09.01. Maranata

2013.09.08. Maranata

2013.09.29. Maranata

2013.09.01. Maranata

2013.09.15. Maranata Oslo.

2013.10.06. Maranata Oslo

2013.12.08. Maranata

2012.01.29. Maranata

2012.01.22. Maranata

2012.01.15. Maranata

2011.11.06. Jesus Church

2011.02.27. Jesus Church

2011.08.21. Jesus Church

2011.02.12. Jesus Church

2011.02.12. Den Frie Evangeliske Forsamling, Oslo

2011.10.02. Maranata

2011.12.04. Maranata

2011.11.06. Maranata

2011.08.07. Maranata

2011.05.08. Maranata

2011. 10.09. Maranata

2011.12.11. Maranata

2011.06.13. Maranata

2011.12.18. Maranata

2011.06.19. Maranata

2011.05.22. Maranata

2011.8.28. Maranata

2010.12.19. Jesus Church

2010.10.31. Jesus Church

2010.04.05. Ebeneser Volda

2010.03.07. Sion Åheim

2010.02.28. Sion Åheim

2009.06.07. Maranata

2009.10.18. Jesus Church

2009.11.22. Jesus Church

2009.11.01. Jesus Church

2009.05.12. Høvik Misjonshus

2009.06.16. Høvik Misjonshus

2009.08.17. Maranata

2009.06.14. Maranata

2009.09.13. Maranata

2009.05.10. Maranata

2008.09.28. Sion Åheim

2008.05.12. Betel Volda

2008.04.24. Betel Volda

2008.05.18. Betel Volda

2008.11.02. Betel Volda

2007.05.28. Ebeneser Volda. Pinse.

2012.05.27. Ebeneser Volda

2012.06.17. Maranata

2012.06.03. Maranata

2012.05.20. Maranata

2012.05.13. Maranata

2012.05.06. Maranata

2012.05.13. Maranata

2012.04.29. Maranata

2012.04.22. Maranata

2012.03.11. Maranata

2012.02.19. Maranata

2012.01.29. Maranata

2012.01.22. Maranata

2012.01.15. Maranata

2012.09.30 Maranata

2007.05.20. Søndag

%d bloggers like this: