Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1991.06.09.M40. Gud ransakar hjerte og nyre. Han vil leie meg inn i landet som flyt med melk og honning.

Tyding av tungetale:

Ja, jeg kjenner hva som rører seg i ditt hjerte, for jeg ransaker både hjerter og nyrer. Jeg vet hvordan du ikke våger å en gang tilkjennegi for dine nærmeste hvordan du har det. Men vit du kan få lov til å si det til meg. For jeg elsker deg. Jeg som en gang møtte en kvinne som stod der og ble fordømmt av de alle. Jeg fordømmte ikke. Jeg fordømmer ikke heller deg. Men det du trenger, det er dette at du får møte meg, og får oppleve dette at jeg fører deg dit jeg ønsker.

Hvorfor vansmekte der i ørkenen, når jeg har lagt et land rede for deg, som du kan få lov å gå inni. Når du opplever dette at det landet er alt rede, det flyter av melk og honning, der er alt hva du trenger til, for ditt liv, hvorfor ikke la deg dra, når jeg drar på deg med min Ånd, for at du skal få oppleve jeg frigjør deg, ja, det er en sannhet dette, at den Sønnen får frigjøre, han blir virkelig fri.

(Videoband-opptak).

M40. Onsdag.19.06.91.

Gud sende sin Son, som fullførte “Golgata-verket”, frelses-verket. Slik viste Gud at han elsker meg, at han elsker oss menneske. “…..for å stille deg på val.

……du som føler skuffelsen og …… i ditt hjerte. Visst har eg ofte vore skuffa over dine tankar, ord og handlinger, men du skal vite at uansett, så er du elska av meg. ……eg legg ein ny sang i din munn.

(Bodskap som ikkje vart innspelt og som er altfor dårleg gjengitt.)

Søndag. 9.6.91.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: