Category: Kristne møte 2012

 • 2012.10.27&12.09.Maranata. Jesus har omsorg for oss.

  Jesus sa til oss: ” Kom til meg og du skal få kjenne eg gjer alle ting nye. … For eg Herren, eg kjem igjen og eg kjem igjen og eg kjem igjen, eg gjev ikkje opp mine henders gjerningar, nei, eg kjem tilbake til mi menighet, og eg løfter den opp, for å gje…

  Read more

 • 2012.10.14.Maranata. Alt kjøts Gud, ingen ting er umogleg for han.

  Vi skal ikkje vere opptekne av denne verda, den går sin undergang i møte. Men vi skal vende blikket opp til Jesus og vere opptekne av han. Eg kan ikkje stole på menneske, men eg skal stole på han og hans lovnadar, for han står bak sitt Ord.   Bønne-samling før møtet. Dei brukar å…

  Read more

 • 2012.09.30.Maranata. Lækjedom i Jesu sår.

  Jesus sa til meg: Eg skal gi deg det Golgata har brakt deg, og det er eit fullbrakt og fullkome verk. I meg skal du få kjenne at du ingen ting skal mangle. I meg skal du få oppleve at du blir gjort rik på alt det du behøver, både her og i all framtid.…

  Read more

 • 2012.06.17.Maranata. Andens frukter, nådegåver og tenester.

  Jesus sa til meg: La ikkje trua verte broten ned av alt det du ser, av alt det du leser. Så bevar ditt hjerte framfor alt det som bevarast kan. La trua sin løyndom vere til stades i eit reint samvit og du skal få kjenne du skal leve under inspirasjon og salving. La trua…

  Read more

 • 2012.06.03.Maranata. Davids syndserkjenning.

  Jesus sa til oss: Ja, eg er her i kveld, seier Herren. Og eg har talt til ditt hjerte atter ein gang. Og eg vil at du skal vende deg bort ifrå synda, som du prøver å skjule for meg. Men du skal vite det, seier Herren, at alt er nake og bart for meg.…

  Read more

 • 2012.05.27. Pinsestemne. Ebeneser Volda.

  Ta imot og gjere bruk av nådegåvene. Gå med ein bodskap om trøyst og gjenoppretting. Eg er inkludert, Jesus har valt meg ut til å ta imot og tene han med nådegåvene. Jesus kalla meg til å gå med ein bodskap om gjenoppretting:” Trøst, ja, trøst mitt folk, gå ut med mi trøst. Det er…

  Read more

 • 2012.05.20.Maranata. Gled deg i Herren, så vil han gje deg det som ditt hjarte attrår.

  Det som skjer i verda no, har Gud føresagt i sitt Ord, så vi skal ikkje verte opptekne av det, men glede oss i Jesus frelse, så vi vert opptekne av det som høyrer Jesus rike til, vi skal søke han og verte fylte av den Heilage Ande.   Tale.   Bjørn Bogen talte over…

  Read more

 • 2012.05.13. Maranata. Vere trugen i det små.

  Søk Herren av heile dykkar hjarte og de skal få oppleve at han svarar på dykkar bøner. Eg skal vere trugen i det små og bruke det Jesus har gjeve meg og han vil setje meg over større ting. Han vil bygge oppatt Jerusalems murar og gjere det til ein lovsong. Nattverd, bønn og vitnemøte,…

  Read more

 • 2012.04.29_05.06. Maranata. Gud vil utgyte sin Ande over alt kjøt.

  Gud vil utgyte sin Ande over alt kjøt, han vil openberre si kraft mellom oss. Motstand vil reise seg mot det som han gjer. Men vi skal ikkje vere opptekne av det, men vi skal vere opptekne av det som er der oppe, søke Herren. Motstandarane sine metode er baktale og lygn, når dei brukar…

  Read more

 • 2012.04.22. Maranata. Hald fast på det du har.

  Hald fast på det du har, så ingen får ta krona di. Ikkje vere oppteken av det som er her nede, men søke inn til Jesus og verte fylt av den Heilage Ande. Han vil gå føre meg og leie meg i ferdiglagde gjerningar. Møte i Maranata 22.4.2012, med dåp, nattverd og vitnemøte.   Vitnemøte.…

  Read more