Category: Kristne møte 2005-07

 • 2005.10.30.M40. Jesus elskar meg og har inkludert meg og han vil eg skal stille meg tett ved han.

  Jesus sa til oss: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Denne kjærligheten, den har jeg ønsket å utøse i ditt hjerte, og du har opplevet at jeg har kommet til deg og sagt deg, still deg her tett ved meg, så skal du få oppleve dette, at jeg er ikke langt borte, men jeg […]

  Read more

 • 2005.09.05.OKS. Gud elskar meg og er for meg, derfor kan ingen stille opp mot meg.

  Tyding av tungetale ved Åge Åleskjær: …verden, liv, død, det som nå er, det som komme, alt er deres, sier Herren, fordi dere er velsignet av meg, jeg er med dere og dere skal oppdage hvordan det er å ha seier og framgang i mitt namn, sier Herren. Å-, oppdag det og ta det til […]

  Read more

 • 2005.05.05.M40. Jesus, min øvsteprest, mitt liv, min forbedar og talsmann.

  Jesus sa til oss: Eg har talt til deg, seier Herren, fordi eg ønsker at disse sannhetene skulle gi deg eit løft på veien mot det herlige hjem eg har beredt for deg. Dette er din eiendom, dette er din rikdom, dette er noe av de medfølgande herligheter, som eg gir deg og lar strømma […]

  Read more

 • 2006.11.12. Betel. Kanal for Guds velsigning.

  Før talen var der ei gammal dame som kom med tungetale og Tolås tyda det: Eg vet akkurat (korleis du har det) ……, so ønskar eg fyrst og fremst å løfta deg opp på fanget mitt. Eg spør ikkje fyrst og fremst etter kva du kan gjera for meg, eg krev ikkje at du skal […]

  Read more

 • 2006.04.16.M40. Legge av børa, komme inn i kvila, freden og gleda.

  Ja, jeg har sonet for deg, jeg har sonet din synd og din straff har jeg tatt på meg, sier Herren. For jeg har sett deg, og jeg elsker deg. Derfor så har jeg dødd for deg. Derfor så har jeg stått opp og jeg lever i dag og jeg ønsker å gå i forbønn […]

  Read more

 • 2007.10.07. Ebeneser. Sjå kva draumar og visjonar Jesus har lagt ned i mitt hjerte.

  Jesus sa til oss: Du skal aldri betvile kva eg kan gjere gjennom deg, du skal aldri stille spørsmålsteikn, når du trur eg kan gjere noko stort gjennom deg, …. Sjå ikkje på problema, sjå ikkje på dine eigne begrensingar, di eiga svakhet, men sjå på kva eg har sagt til deg. Sjå på kva […]

  Read more

 • 2007.Sommar. Betel. Guds Ord er mat.

  Tungetale ved fru Svendsen, tyding ved herr Svendsen: Mitt ord, det skal du ta til deg. For det er kraftfullt. Det er fullt av næring. Det er skarpere enn noe tveegget sverd. Du trenger mitt ord på samme måte som du trenger mat for din kropp. Du har rikelig av det, bruk det, ta det […]

  Read more

 • 2007.05.10. Betel. Straumar av levande vatn.

  Jesus sa til oss: Ja, sier Herren, dette levende vann bryter fram  slik at det er mitt eget liv, som eg har….. ut frå deres liv som tror på meg, skal det som skriften har sagt strømme strømmer av levende vann. Dette liv er mitt eget oppstandelsesliv. Derfor overalt hvor det kommer, bryter det mørket, […]

  Read more

 • 2007.05.06. Betel. Vend sinnet opp til Jesus.

  Du har lange nok hatt ditt sinn vendt andre veier, du har lenge nok vært opptatt av mange andre ting, du har fylt deg med mange unødvendige ting. Men ta nå å snu litt på det, vend sinnet mot det som er der oppe, vend det mot meg, vær åpen, jeg ønsker å fylle deg […]

  Read more

 • 2007.02.25. Betel. Mi hjelp kjem ifrå Herren, himmelen og jorda sin skapar.

  Jeg heiner om deg, sier Herren, jeg kjenner deg og vet om alt i ditt liv. Ingenting er skjult for meg, sier Herren, men jeg heiner om deg og beskytter deg og jeg løfter deg opp, så du skal få se rikdommen du har i meg, du skal få løfte dine øyne opp til fjellene, […]

  Read more