Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2014

 • 2014.10.12.M.Eg skal glede meg i frelsa, så vil Gud gje meg det mitt hjarte attrår.

  Eg skal glede meg i Herren og i hans frelse så vil han gje meg det som mitt hjarte attrår. Feste blikket på Jesus og verte fylt av hans Ande, hans salving og hans kraft. Møte i Maranatha 12.10.2014.           Innleiing ved John Miland.   HAB 3,17 – HAB 3,19   For fikentreet blømer ikkje,…

  Read more

 • 2014.10.05.M. Til lov og ære for Guds herlegdom.

  Eg skal lovprise Jesus for frelsa mellom heidningane og han vil legge ein ny pris til min pris.   Innleiing.   Ei kvinne som heitte Åse innleia med å minne oss om at Jesus let oss ikkje vere att som foreldrelause born, men han sende oss den Heilage Ande. Når han gjekk her på jorda,var…

  Read more

 • 2014.09.14.M. Gud talte og det skjedde, han er underets Gud.

  Eg står overfor ei oppgåve som eg ikkje kan klare i eiga kraft. I eiga kraft klarer eg ikkje noko, men i Guds kraft klarer eg alt. Dersom du trur, skal du få sjå Guds rike. Gud tek seg ut eit folk i denne tida.   Innleiing ved Mari.   Mari las noko frå 1.Kor…

  Read more

 • 2014.07.20. Betel Volda. Gud har fredstankar med oss. Innta det landet eg har i Kristus.

  Jesus talar livets Ord inn i min situasjon og løfter meg opp så, eg skal sjå over omstenda og sjå inn i det landet og det riket som han har for meg. Gå ut og bere frukt som varer. Møte i Betel Volda 20.7.2014.   Innleiing ved møteleiar. Han som innleia las eit vers i…

  Read more

 • 2014.06.08. Maranata. Ut i dansen med dei glade.

  Jesus leier meg inn i det lova landet, eg skal gå den vegen som han stakar ut for meg. Pinsemøte i Maranata. 8.6.2014.   Innleiing. Ein mann song og spela og las frå Bibelen, han las mellom anna frå Johannes Evangeliet om lovnaden om den Heilage Ande og frå Jes.44,.3…: JES 44,1 – JES 44,5…

  Read more

 • 2014.05.25. Maranata. Jesus lengtar etter å velsigne deg.

  Vente på Jesu gjenkome og ta imot dei åndelege nådegåvene. Møte i Maranata 25.5.2014.   Tale ved Terje Berntsen. Terje talte om Jesu gjenkome. Ein mann kom med tungetale og Terje tyda det:   Han lengtar etter å velsigne deg, han lengtar å gi deg åndeleg kraft og åndelege nådegåver, han lengtar å gi deg…

  Read more

 • 2014.05.18. Maranata. Eg skal la Gud ta hand om meg, han vil fullføre sitt verk med meg.

  Verte driven av den Heilage Ande og få oppleve å gå i ferdiglagde gjerningar. Møte i Maranata 18.5.2014.   Innleiing ved Mari.   Tale ved Tore Kristiansen.   Jesajas hadde sagt ve over folket, men etter møtet med Herren, måtte han seie ve over seg sjølv og. Tore las berre om det siste (Jes.6), men…

  Read more

 • 2014.05.04. Maranata. Gud vil velsigne meg og gjere meg til ei velsigning.

  Gå den vegen som Jesus stakar ut for meg, han går føre meg og banar vegen for meg. Møte i Maranata 4.5.2014.   Innleiing ved John Miland:   1KG 12,28 – 1KG 12,32 Kongen heldt råd, og så laga han to gullkalvar og sa til folket: “No har de lenge nok fare opp til Jerusalem.…

  Read more

 • 2014.03.02. Maranata. Under Jesu blod.

  Under Jesu blod får du oppleve å leve rein og rettferdig, himmelen verdig. Møte i Maranata 2.3.2014.   Innleiing ved Mari.   JOH 3,16 – JOH 3,18 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. 17…

  Read more

 • 2014.02.16. Maranata. David måtte vedkjenne si synd.

  Med svik har synda vorte religion og politikk, men overfor den sanne Gud, må det erkjennast som synd. Han er trufast. Møte i Maranata 16.2.2014.   Tale ved John Miland. John sa han håpa vi hadde bedt for han, sidan han skulle tale og så sa han at han hadde vorte minna om eit ord…

  Read more