Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1991.04.28.M40. Gje Herren ditt hjerte. Innta plassen han har for deg i det huset han bygger.

Tyding av tungetale:

Jeg vil også føre dine føtter inn på frelsens vei. Jeg vil gi deg frelsens gave. Jeg vil løse lenker og båndene som binder deg, og du blir fri, og du blir lykkelig, sier Herren, for jeg er nemmlig kommet for å gjere syndere salig. Dette kan du få del i, om du gir meg ditt hjerte, sier Herren.

Du er ikke bestemmt til fortapelsen, du er bestemmt til å frelses, sier Herren. Plassen hos meg venter på deg, at du skal innta plassen, og være med å fylle det hus som jeg nå bereder, sier Herren, derfor, sønn og datter, gi meg ditt hjerte, sier Herren.

Du venter på beleiligere tider, men du skal vite i dag er frelsens dag, i dag er jeg å finne, sier Herren, i dag kaller jeg, i dag taler jeg, derfor hør, så din sjel kan få leve, sier Herren.

(Fra solen går opp til solen går ned, kaller jeg på menneskenes barn, men jeg kaller ikke alltid, ellers ville min Ånd vansmektes, men i dag kaller jeg/så lenge nådetiden varer, så kaller jeg) syndere til omvendelse. Jeg kaller på deg her i kveld, sier Herren.

Du kjenner ikke din fremtid, men jeg kjenner enden ifra begynnelsen. Derfor vil jeg stanse deg i ditt løp, i ditt jag, fordi jeg har deg kjær, sier Herren, fordi jeg har gitt mitt liv for deg. For at du skal frelses, sier Herren.

Og gir du meg ditt hjerte, så løser jeg deg ut, frigjør deg, mektig til å bevare deg, ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen for deg, strømmer i ødemarken. Din natt, den kan jeg gjøre til en høylys dag, sier Herren.

DFEF, M40 Oslo. Søndag. 28.04.91.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: