Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2008

 • 2008.11.02.Betel. Jesus er med meg og han er trufast.

  Tyding av tungetale ved Rune Einarborg: Og du er mitt barn, eg har født deg påny og du er mitt barn fordi eg er den levande, den oppstandne som har født det nye livet inni deg. Og som let deg fåkjenne at eg går foran deg og leder dine skritt, eg er bak deg og…

  Read more

 • 2008.09.28.Sion.Gå i ferdiglagde gjerningar.

  Sion, pinsemenigheta på Åheim, søndag 28.9.08. Møte kl 19. Det var spesielt to bibeltekstar som eg hadde tenkt påi det siste, og når eg sett meg inn i bilen og skulle til åkøyre til møtet såsanna eg for meg sjølv og for Gud at desse to tekstane kunne eg godt tenke meg ålese påmøtet, dersom…

  Read more

 • 2008.08-09.Betel. Jesus dekker bord for meg.

  …og eg vil la min Ånd velle frem for deg. Mitt barn som eg elskar og rører ved. Mitt barn, vend deg til meg og eg vil vende meg til deg. Sjåeg står for døra og bankar og eg vil ha måltid med deg. Eg vil gjeste ditt indre og gi deg dei feitaste rettar.…

  Read more

 • 2008.06.05.Betel. Guds fred som overgår all forstand, skal vare våre hjarto og våre tankar.

  Tyding av tungetale, ved Hans Reite: Ja, frykt ikkje, seier Herren, eg vil lede deg, eg tar deg ved handa og eg vil leie deg fram. Du skal ikkje frykte for kommande dagar, det som skal skje påjorda, for eg –mitt auge ser ifråhimmelen, seier Herren. Ja, eg er som den gode far som tek…

  Read more

 • 2008.mai. Betel. Jesus vil gje meg eit rikare liv.

  Ver opne, lukk opp hjertet i dag. Eg har talt til dykk på nytt igjen og minna dykk om kor viktig det er at de søker inn til meg. Kor viktig det er at min Heilage Ande får tale, at du tek deg tid til ålytte. Du lytter påsåmykje, du filtrerer bort såmykje. Men du…

  Read more

 • 2008.05.11.Ebeneser. Guds favoritt, den ypperste skapning.

  1.Bodskap: …til åskilje, til ågå, til åvere der eg vil ha deg. Til åformidle ifråmeg. Å, eg skal bruke deg, du skal fåoppleve store ting, du skal fåoppleve merkelege ting. Men ver -, ha øyrene opne sådu høyrer kva eg seier. Og ha det villige hjertet til ågå, ogsånår det synest rart, når det synest…

  Read more

 • 2008.04.06.Ebeneser. Jesus har kjøpt dette landet med sitt blod.

  Tyding av tungetale, Ja, Herren seier det at han har kjøpt dette landet med sitt blod påGolgata. Og dette landet er dyrebart i Herrens auge. Han har satt sitt lys i byer og bygder, der Guds menighet står, det er Guds lysestake…… Dette lyset er eit frelsens lys for menneske. (Såde kan)? vende seg fråmørke…

  Read more