Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Introduksjon

Kvifor bloggar eg? Folk er opptekne, korleis kan vi bruka fritida vår godt?

Folk er opptekne med å prøva å gjera sitt beste på skulen og i jobben, for å gjere karriære og tena pengar. Og på fritida, i dag, ser dei på TV eller surfar på internett for å få nyheiter. Og på laurdag og søndag kan dei ha seg ein tur. Og dei bruker fritid på sport.

Men Jesus rådde oss til å søka i Guds rike i heimane våre og i forsamlingar. Så han bad meg gjera og å gå ut og fortelja andre om han. Han ville vera med og berre nokre få ord kunna vera nok for at han kunne gjera noko stort. Det var ikkje mi oppgåve å overtyda verda om synd, dom og rettferd, for han hadde sendt Den Heilage Ande til verda, slik at den skulle gjera det. Han gir oss den Heilage Ande og den openberrar Guds ord for oss, på denne måten gir det oss gode nyheiter frå himmelen og vi skal gå ut og bringa det til andre menneske.

No kan vi òg surfa på internett og fortelja det til andre menneske her. Det er bra, og dette vil eg prøva å gjera her. Men det erstattar ikkje å gå ut og møta menneske andlet til andlet. Snarare skal det oppmuntra oss til å gjera det og gjera det enklare. Når vi møter andre menneske kan det vera ganske mykje å snakka om, men evangeliet om Jesus Kristus kjem alltid i tillegg, i utgangspunktet er det òg ein metode for å komma i kontakt med andre menneske. Vi har fått samfunn med Gud, då får vi òg samfunn med kvarandre.

Personleg presentasjon.

Eg er frå Noreg, vestkysten, halvveges frå Bergen til Trondheim, der kysten bøyer seg. Vi hadde ein liten gard med eit par kyr og nokre få sauer. Vi hadde utsikt over fjorden, ut til øyane og store hav. Eg var i Amerika før eg vart fødd, eg vart laga i Chicago, men fødd i Noreg, i november 1957.

Eg voks opp i den lutherske kyrkja og vart tidleg tatt med til mindre kristne møte, og eg er glad for at eg vart opplærde til å tru på Jesus og påkalla han som min frelsar og Herre. Då eg gjekk på vidaregåande skule i Volda, gjekk eg til nokon frie kyrkjer der det kom bodskapar som omsetjing av “talar i tunger”, og eg erkjente at han snakka til meg og svarte på bøna mi på denne måten. Han har helde fram med å gjera seinare, og desse bodskapane er viktige for meg. Han er Guds ord, så han er det rette svaret på den grunnleggande bønna vår, behovet vårt for frelsa frå Gud, han er løysinga på det grunnleggande problemet vårt. Det er han for meg, og det vil han vere for mange menneske, alle som omvender seg til han.

Etter vidaregåande har eg jobba som fiskar på trålarar langs kysten frå sør til Nord-Noreg, Barentshavet, ved Svalbard, Bear Island, Island, Grønland, New Foundland og ved New Zealand.

Eg har òg studert matematikk, programmering, fysikk, kjemi, biologi og grunnkurs i geologi og astronomi. Ikkje veldig avansert, men eg har eit breitt fundament.

Torbjørn Sivertstøl

%d bloggers like this: