Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Kristne møte 2016

 • 2016.12.11. Ein bana veg.

  Tyding av tungetale: Jesus har bana vegen for meg, han er vegen til Faderen. Møte i Maranata 11.12.2016. Innleiing ved Ragnar. Ragnar minna om jødane som krangla og derfor fekk dei ikkje komme inn i det lova landet, men måtte vandre i 40 år i øydemarka, til mesteparten av dei var døde og der kom…

  Read more

 • 2016.12.04. Maranata. Tenesta til øvstepresten Josva vart problematisk, men løysinga ligg i trua på Guds Messias.

  Innleiing: Så eg takkar Gud for at kvinnene er nokså “timeglasforma”. Men med mi tru på han dristar eg meg til å påstå noko meir og så takkar eg han for det også. Torsdag 8.12.2016. tok eg eksamen i fysiologi. Tale ved Tore Kristiansen. Tore las ifrå Rom.4 om å verte tilrekna rettferd ved tru,…

  Read more

 • 2016.11.06. Kvilens vatn.

  Gud vil at alle hans born skal vere fylt av straumen som flyt fram ifrå dåp i den Heilage Ande. Møte i Maranata 6.11.2016. Innleiing ved John Miland. 2KO 5,17 Difor, om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning. Det gamle er borte, sjå, det er kome noko nytt. Så sa han at…

  Read more

 • 2016.10.30. Maranata. Herren er nær.

      Herren er nær. Møte i Maranata 30.10.2016. Tale ved Håkon Martinsen. MIK 7,8 – MIK 7,9 {LJOS I MØRKRET}  Gled deg ikkje over meg, min fiende,  for om eg fell, reiser eg meg att.  Og sit eg i mørker, er Herren mitt ljos. 9   Herrens vreide må eg bera  fordi eg har…

  Read more

 • 2016.10.23.Maranata. Immanuel, Gud med oss.

  Jesus sa til oss gjennom tyding av tungetale: Eg er den same og vil forbli det for evig. Eg har talt. Derfor lyd på mitt – lyd til mitt Ord og fullfør dette. Så skal eg, Herren, vere med deg. Still deg til rådigheit for mitt Ord og min Heilage Ande, så skal eg, Herren,…

  Read more

 • 2016.10.02. M. Gud brukar det som ingen ting er.

  Bakgrunn/innleiing: Gud vil gjere meg til eit kar til si ære (Bodskapen 18.9.2016.). Eg bad han om ei kone og det var ei sak som han ville ta seg av, men det har enno ikkje vorte noko av. Det vart problematisk. Eg byrja å studere og det også vart problematisk, det heng saman, problemet er…

  Read more

 • 2016.09.18.M. Jesus har sett framfor meg ei opna dør.

  Sjå opp til Jesus. Han har sett framfor meg ei opna dør. Møte i Maranata. Jesus sa til meg: For himmelen er open og eg har sett framfor deg ei opna dør. Og der er ingen som kan lukke den igjen. For det er eg Herren, som sprenger bommar og sprenger dører. Eg er Herren,…

  Read more

 • 2016.08.14.M.Gå den vegen Jesus har staka ut.

  Gå den vegen Jesus har staka ut for deg. Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik vart utrend i vårt hjerte ved den Heilage Ande som var oss gitt (Rom.5,5). Eg opplevde Guds kjærleik i min kjærleik til henne Virtuella. Så eg inngjekk eit godt samvits pakt med Gud (vedkjenning…

  Read more

 • 2016.04.24. Maranatha. Gud står bak sitt Ord.

  Gud står bak sitt Ord. Møte i Maranatha 24.4.2016. Tungetale ved John Miland, tyding ved Håkon Martinsen: Eg står bak mitt Ord, eg er den evige, sanne klippe, urokkeleg, uforanderleg er mitt namn. Og eg har kalla deg ved namn og du er min. Og det eg har tenkt for ditt liv, det skal ingen…

  Read more

 • 2016.05.16. Maranatha. Verte fyllt av Guds Ande, av berre nåde.

  Verte fylt av Guds Ande av berre nåde. Møte i Maranatha 16.5.2016.   Tale ved Tore Kristiansen. Tore Kristiansen talte om betydninga av at Guds Ande kjem over oss (Jes.32,15), hans salving vert verande i oss, den lærer oss alt og er sannferdig og utan lygn. I slutten av møtet kom der ein bodskap om…

  Read more