Category: Kristne møte 2011

 • 2011.06.19.Maranata. Legge det gamle bak og gå mot det nye.

  Jesus sa til meg: Ingen må sjå seg tilbake, ingen må ut i det som var, ingen må tenke på det som var. Eg, Herren, eg ynskjer å vere alt for den som har kome til tru på meg. Det som var, det har eg kasta i gløymingas veldige hav. Alt kva som låg i…

  Read more

 • 2011.06.13. Maranata. No er stordomstida til Jesu kyrkje.

   Møte i Maranata 2.pinsedag, måndag 13.6.11. Tyding av tungetale ved Tore Kristiansen: Del1: Om du av og til kjenner einsemd, om du av og til føler deg aleine, så sa eg til min tener då han følte seg nedfor, gløymd og aleine, ver frimodig, framleis finst der 7000 som enno ikkje har bøygt kne. Og…

  Read more

 • 2011.05.22. Maranata. Guds herlegdom skal gå opp over meg.

  Jesus sa til meg: Ja, det er stummande mørkt over folkeslaga, men over deg skal min herlegdom oppgå. Og menneske og kongar skal søke til den glansen som går opp over deg. Og du skal fryde deg og glede deg i meg, fordi at eg er den same i dag som eg alltid har vore.…

  Read more

 • 2011.05.08.Maranata. Jesus har kjøpt meg fri med sitt eige blod.

  Jesus sa til meg: Eg har satt deg fri, eg har frigjort deg ifrå syndas og dødens lov. For det kan du takke meg, for det kan du juble. For det kan du attrå ei himmelsk glede. For det største her i verden, det er å få oppleve syndeforlating. Den beste rikdom du kan ha,…

  Read more

 • 2011.02.12. Jesus kalla Sions dotter til å frigjere seg. Møte i dFEF i M40 i Oslo.

  Møte i den Frie Evangeliske Forsamling i Møllergata 40 i Oslo, laurdag 12.2.2011. Jesus sa til oss: Med evig kjærleik har eg elska dykk. Denne kjærleik som eg har utgytt på Golgata kors, då eg døde for kvar einaste ein, denne kjærleiken vil eg skal vere mellom dykk. For det største av alt er kjærleiken.…

  Read more