Category: Kristne møte 2013

 • 2013.04.21. Maranata. Gud elskar menneska med ein evig kjærleik.

  Jesus kom for å frelse syndarar. Han kom med forløysande ord, som gav dei framtid og håp. Evangeliet er ingen religion som vert lessa på folk, men ein bodskap som set dei fri.   Innleiing. SLM 121,1 – SLM 121,8 {HERREN ER DIN VAKTAR} Ein song til festferdene.   Eg lyfter mine augo til fjella: Kvar…

  Read more

 • 2013.03.10&04.14. Maranata. Kveike nådegåva, vere brennande i ånda.

  Jesus gjer i stand ein verestad til oss. Sjå på han. Jesus drog deg opp av gjørma og sette dine føter på ein klippe og han la ein ny song i din munn. Kveike nådegåva. Jesus gjer i stand ein verestad til oss. Sjå på han. Møte i Maranata 10.3.2013.   Innleiing. Turid Miland bad…

  Read more

 • 2013.02.03&17. Sjå på apostelen og øvstepresten Jesus.

  Jesus vekker mitt reine samvit, at eg skal sjå på han gjennom alle ting, i alle livets tilskikkingar og forhold. Han gjev meg ei herleg og vidunderleg kvile, som overgår min menneskelege forstand. Sjå på apostelen og øvstepresten Jesus. Møte i Maranatha 3.2.2012.   Tale. Tore Kristiansen tala over Heb.2,14-3,6:   HEB 2,6 – HEB…

  Read more