Category: Kristne møte 2014

  • 2014.02.02. Jesus Church. Helga for Herren, til å vere hans tenar.

    Gud valde ut det som ingen ting er og gjorde dei til sine tenarar. Det er det nasjonane treng. Møte i Jesus Church 2.2.2014.   SETT TIL SIDES, HELGA FOR HERREN, OG SÅ SEND TIL VERDA. Møte i ”Kolben” på Kolbotn.   På møtet i Kolben på Kolbotn på formiddagen vart det talt om kyrkjelydsoppbygging,…

    Read more

  • 2014.01.26. Jesus Church. Frelst og på veg til himmelen.

    Kjenn at Gud har løyst deg og at du er høgt elska. Møte med nattverd i Jesus Church 26.1.2014.   Tyding av tungetale ved Stephan Christiansen: Byrjinga av bodskapen lydde om lag slik: Har eg ikkje sagt at min nåde er nok for deg. Eg har frelst deg. Ipod-opptak: Kjenn at eg har løyst deg…

    Read more