Category: Uncategorized

 • 2020.01.26. Maranata. Lønn frå helvete!? Abraham trudde Gud, til tross for omstenda.

  2020.01.26. Maranata. Lønn frå helvete!? Abraham trudde Gud, til tross for omstenda.

  Innleiing ved Knut Hübenbecker. MRK 5,25 – MRK 5,34   No var det ei kvinne der som hadde hatt blødingar i tolv år. 26 Ho hadde vore hjå mange lækjarar og lide mykje, og ho hadde lagt ut alt ho åtte utan å få hjelp; det hadde heller vorte verre med henne. 27 Ho hadde fått…

  Read more

 • 2019.11.03. Sion Åheim. Vitne for dei du møter i kvardagen.

  https://www.youtube.com/watch?v=vCctI2juzeU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kjEkAP2j8y0Lco5Wzdie85BDGg4oNBd_922cDeg3VfOC9KDNlgWjRL2w Innleiing ved Olav Harald Vik. 2TI 1,7 For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus, men ei ånd som gjev kraft og kjærleik og visdom. KOL 2,15 Han avvæpna maktene og herredøma og stelte dei fram til spott og spe då han synte seg som sigerherre over dei på krossen. Han har…

  Read more

 • 2019.08.25. Sion Åheim. Jesus lever. Tru på han av heile ditt hjarte. Han gjer noko nytt.

  2019.08.25. Sion Åheim. Jesus lever. Tru på han av heile ditt hjarte. Han gjer noko nytt.

  Innleiing ved Olav Harald Vik. Faderen har salva Jesus med gledens olje framfor sine medbrør. SLM 45,8   Du elska rettferd og hata urett.   Difor har Gud, din Gud,  salva deg med fagnads olje framfor dine frendar. Der er ei evig glede for Guds åsyn. SLM 16,11   Du lærer meg livsens veg.  Det…

  Read more

 • 2018.04.15. Jesus er med meg. Maranata.

  Tale ved Håkon Martinsen. Håkon las ifrå Apgj2. Apgj.2,41 Dei som tok imot bodskapen hans, vart døypte, og den dagen vart om lag tre tusen lagde til kyrkjelyden. 42 Dei heldt trutt fast ved læra åt apostlane og ved samfunnet, brødsbrytinga og bønene. 43 Det kom otte over dei alle, og mange var dei under og teikn apostlane…

  Read more