Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2014.05.25. Maranata. Jesus lengtar etter å velsigne deg.


Vente på Jesu gjenkome og ta imot dei åndelege nådegåvene. Møte i Maranata
25.5.2014.

 

Tale ved Terje Berntsen.

Terje talte om Jesu gjenkome.

Ein mann kom med tungetale og Terje tyda det:

 

Han lengtar etter å velsigne deg, han lengtar å gi deg åndeleg kraft og åndelege nådegåver, han lengtar å gi deg visdoms tale og han lengtar etter å gi deg kunnskaps tale ( … kva Anden seier), han lengtar etter å gi deg tru, den sanne ånd. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å lækje, nådegåve til å gjere undergjerningar, han lengtar etter å gi deg profetisk tale, han lengtar etter å gi deg tydinga av tungetale. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å prøve ånder. Han lengtar etter å ikle sin kyrkjelyd, halleluja, så vi kan stå Djevelen imot, faste i trua og løyse bundne og sette fangar i fridom.

Og derfor så seier vi:” Slekt på slekt har vokse opp og no vik mørkret for Guds Ande. For Jesus, han kjem snart”. (Han gjekk rett over på å annonsere songen vi skulle synge).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: