Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2011.08.21.Jesus Church. Salving til teneste.

JESUS CHURCH, SØNDAG 21.8.11. KL 16.

Forbønn for et ektepar som skulle være misjonærer og tre ektepar som skulle være pastorer.

Herleg lovprising i Jesus Church 27.2.2011:

Misjonærer i Aserbadsjan.

 

Ved forbønn for en ung familie som skulle reise til Aserbadsjan som misjonærer, kom der et budskap gjennom tungetale og tyding ved Stephan Christiansen:

Å, den Hellige Ånd sier, selv om utfordringer og vanskeligheter vil komme, og ting som oppleves smertefullt og vanskelig, så skal dere vite, jeg er med dere, jeg har i sannhet sett dere, jeg har forberedt dere på en tid som denne og ingen prøvelser og ingen motganger er større enn at jeg Herren er mektig til å ta dere ut av det og ta dere igjennom det, stående, sterke, lysende og klare. Så frykt ikke, nei, se dere ikke rådløse ikring på noe tidspunkt og vær ikke urolige, …. under noen omstendigheter, for at dere er under den allmektiges vern, under den allmektiges skygge og jeg Herren skal bruke dere til å bringe håp og kjærlighet og tro, lys der hvor mørket råder. I Jesu navn. Amen. Amen.

 

Pastorer på Kolbotn.

 

Jesus Church skal starte ei menighet på Kolbotn og nå skulle vi ha pastorinnsetting, tre familier, ved forbønn for disse pastorene med familiene deres kom budskap til kvar av de gjennom tungetale og tyding ved Stephan Christiansen:

 

Å, den Hellige Ånd sier, vit og kjenn at jeg Herren har lagt min hånd på deg, at eg Herren har kalt deg og jeg tok deg og jeg valgte deg ut til et redskap for meg. Ja, jeg kjente deg. Og du skal vite dette, … du gikk og tenkte tanker om livet og tanker om evigheten. ”A messenger of this generation. En budbærer i din generasjon, så vær frimodig og ikke holdt igjen. Men kjenn at din steg er faste og kjenn at dine forsteg er stødige i dette at du går inn i en ny æra, en ny tid, et nytt kapittel i liv og tjeneste. Og sammen med din mann, Trygve, så skal du få kjenne at det finnes nåde, visdom, innsikt og forstand ifrå himmelens Gud.

 

Å, den Hellige Ånd vil si, jeg har forberedt deg under lang tid, forberedt deg til å kunne være en som Herren kunne betro med sine oppgaver, med sine byrder, å, sier Herren, kjenn at der finnes nåde for oppgaver og når byrden blir større, når ansvaret øker og når oppgaven … så vil nåden øke, så vil visdomen øke, så vil innsikten øke, så vil salvelsen og styrken øke. Å, så vær ikke bekymret, nei kjenn at jeg tar dine røter dypere og kjenn at du får drikke av mine kilder, at du får ta imot styrke. Å ja, det kommer tider når du kjenner at presset øker og vert større og ansvaret tynger noen ganger mer enn du tenker du kan bære, å, men se jeg har gitt deg den kapasitet du kan bære, du kan bære mer, mye, mye mer enn du vet hva du kan bære. Jeg har forberedt deg gjennom et langt liv, slipet deg, dannet deg, formet deg, at du skal bære mye frukt, frukt som varer, til Gud Faders ære. I Jesu navn, Halleluja, halleluja.

 

Å, ja, den Hellige Ånd sier en Herrens grynder er du, en Herrens grynder er du. Jeg har kalt deg til å være en grynder, en pioner, å, for barna. Å, for Oslos barn, men også for Norges barn, for Norges barn, men også for nasjonenes barn. Og ringene i vannet skal bre seg ut, ringene av velsignelse, som bølgene, bølgene brer seg ut. Ja, et apostolisk og byggende arbeid, å en generasjon av barn som skal få sine liv forvandlet. I dette at du bruker din kreativitet, energi, skaperkraft, din styrke, din visdom, din erfaring og innsikt for barna. Å, så vær ikke redd, nei, kjenn at i en tid som denne, så skal du få gyve på, gå på, for barna, med stor kraft, stor styrke og mye glede. Å, den Hellige Ånd sier, en forunderlig tid skal reises opp ikring deg, med arbeidere som hengir seg til barn. Og mennesker skal undre seg og si:” Hva kan være poenget med dette, hvorfor skjer dette, hvorfor skal så mange sterke arbeidere for barn være på ett sted?” Å, men se, sier den Hellige Ånd, det er et verk som jeg gjør, å, ikke bare skal byen påvirkes, men nasjonen skal påvirkes, og nasjonenes skal påvirkes, under det arbeid som du skal få gjøre og som du skal få lede. Halleluja, halleluja. I Jesu navn, i Jesu navn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: