Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2005.05.05.M40. Jesus, min øvsteprest, mitt liv, min forbedar og talsmann.

Jesus sa til oss:

Eg har talt til deg, seier Herren, fordi eg ønsker at disse sannhetene skulle gi deg eit løft på veien mot det herlige hjem eg har beredt for deg. Dette er din eiendom, dette er din rikdom, dette er noe av de medfølgande herligheter, som eg gir deg og lar strømma deg i møte. Og som eg har late strømma deg i møte ifra første sekund du påkallte mitt navn til frelse. Lev i dette, takk meg for det, pris meg for det og lat det bli en gledeskilde du ause av hver einaste dag, skal du få oppleve som de fordum opplevde, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han også høyt sitt hode.

Så mangen en gang ser du inn i deg sjølv og du blir fortvila, og du kjenner at motløshet og trykket fyller deg, så ser du rundt deg og så blir du forvirra på alle og urolig på alt som der skjer, men eg ønska at du skal løfta blikket ditt også et hakk høyare, og du skal få sjå hen til meg, la dine tankar vere innsikta på det som er der oppe. Du har en yppersteprest, eg er din yppersteprest, eg er ditt liv, eg er din forbedar eg er din talsmann, sier Herren. Og derfor skal du også få oppleva sannheten i mitt løfte, når du vil forbli hos meg, eg vil ingenlunde slippa deg og ingenlunde forlata deg, eg er med deg, eg fører deg igjennom, eg ber for deg, du skal få stola på det eg har gjort og det eg gjør, og du skal få lena deg inntil meg selv, sier Herren, og få oppleva eg er sterk nok, eg er mektig nok til å holda deg oppe og endåtil fylla deg med velsignelse, med glede, ja, faktisk å gi deg eit løft og eit overskudd midt i den sværaste prøvelse, fordi du har en hemmelighet, du har oppdaga en rikdom, en sannhet, som eg ønska du skal få se og som du skal få leva i, og som du skal få formidla vidare. Vær frimodig.

(Tyding av tungetale ved forstandard Kjell Arve Tolås).

Møte i M40, Oslo, torsdag 5.5.05. Kristi himmelfartsdag.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: