Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2005.10.30.M40. Jesus elskar meg og har inkludert meg og han vil eg skal stille meg tett ved han.

Jesus sa til oss:

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Denne kjærligheten, den har jeg ønsket å utøse i ditt hjerte, og du har opplevet at jeg har kommet til deg og sagt deg, still deg her tett ved meg, så skal du få oppleve dette, at jeg er ikke langt borte, men jeg er nær deg, i din situasjon, der hvor du synest at jeg er langt borte. Vit, du har en mulighet til å tre nær til meg.

Vit at jeg som elsket og gav mitt liv for denne verden, der er du inkludert, ja, der er du medregnet, og du skal erfare dette, at tett ved meg, der får du merke min fred, der får du merke min glede, der får du merke min styrke, og det er jeg som virker i deg, både å ville og utrette det som jeg kaller deg til.

Verden ser omkring seg, den søker det synlige, men vit, deg som jeg har kallt, jeg ønsker at du skal skue inn i det usynlige, dette som er evig, dette som du får oppleve begynnelsen av, mens du er her nede. Og en dag så skal du nå frem til det fullkomne, ved at du følger meg.

(Tungetale ved Kjell-Arve Tolås og tyding ved Olav Fjalestad, minidiskopptak).

Bededagsstevne i M40, Søndag 30.10.05. Møte kl 11 og 14. Denne bodskapen kom i  det andre møtet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: