Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2006.04.16.M40. Legge av børa, komme inn i kvila, freden og gleda.

Ja, jeg har sonet for deg, jeg har sonet din synd og din straff har jeg tatt på meg, sier Herren. For jeg har sett deg, og jeg elsker deg. Derfor så har jeg dødd for deg. Derfor så har jeg stått opp og jeg lever i dag og jeg ønsker å gå i forbønn for deg. Jeg ønsker å omslutte det, jeg ønsker å fylle deg, jeg ønsker å komme tett inntil deg, at du skal virkelig kjenne og merke min kjærlighet, at du virkelig skal få kjenne og merke min omsorg, at jeg elsker deg, at jeg har dødd for deg og at jeg stod opp igjen. For det er store ting, sier Herren. Men du må komme inn til meg, du må la meg få røre ved deg. Du må la meg forvandle deg, du må la meg få komme inn til deg, slik at du kan få komme inn i denne hvilen og denne gleden og denne freden som jeg har, sier Herren, for jeg elsker deg så høyt. Og jeg vet om deg. Jeg kjenner deg. Du kan ikke skjule deg for meg, sier Herren. Men kom så lat meg få røre ved deg i dag, slik at du skal få oppleve alt hva jeg har gjort for deg. For du er dyrebar, i mine øyne. Og jeg elsker deg, sier Herren. Du er mitt barn, det er jeg som har frelst deg, det er jeg som har dødd for deg, du skal bare få kjenne og du skal få bare få merke mine sterke armer, mine naglemerkede armer, som slår rundt deg i formiddag og sier jeg elsker deg, du er min, du er dyrebar.

Ja, du har strevet og du har strevet i egen kraft, du har strevet deg trett, sier Herren. Men i formiddag, så skal du få legge deg ned ved korsets fot, og du skal få kjenne min hvile, min fred og min glede, du behøver ikke gå i egen kraft, men du skal få gå i min kraft, i min styrke, og min glede skal fylle deg fra topp til tå, slik at du, du blir et nytt menneske. For jeg kjenner deg og jeg vet om deg, ja, jeg elsker deg, sier Herren. Jeg kan ikke få sagt det nok, men du må bare komme og jeg vil byde deg. Jeg trenger meg ikke på, men jeg byder deg, kom inn til meg og la meg røre ved deg, la meg røre ved dine hjertestrenger, la meg røre så det kan bli en lovsang for meg. Kom til meg og la meg røre ved deg. Jeg elsker deg, sier Herren.

(Det var ei kvinne som tala i tunger og ei anna kvinne som tyda det).

Møte i  den Frie Evangeliske Forsamling, Møllergata 40 i Oslo., 1.påskedag, 16.4.

Formiddags-møte i M40, søndag 2.juli.

Der var ei kvinne som kom med ein profetisk bodskap,  eg fekk ikkje spelt det inn på minidisk-spelaren, meg eg vil prøve å gjengje det så godt eg kan med eigne ord:

Ikkje med hær og ikkje med makt, men ved min Ande, seier Herren. Sjå eg har sett framfor deg ei open dør, og ingen let att. Dersom nokon let opp for meg, så vil eg gå inn og halde nattverd med han og han med meg.

Her vert vi altså minna om ein skriftstad frå det gamle testamentet og to ifrå Johannes Openberring, det som vart sagt til menighetene i Filadelfia og i Laodikea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: