Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2008.06.05.Betel. Guds fred som overgår all forstand, skal vare våre hjarto og våre tankar.

Tyding av tungetale, ved Hans Reite:

Ja, frykt ikkje, seier Herren, eg vil lede deg, eg tar deg ved handa og eg vil leie deg fram. Du skal ikkje frykte for kommande dagar, det som skal skje påjorda, for eg –mitt auge ser ifråhimmelen, seier Herren. Ja, eg er som den gode far som tek deg ved handa og leier deg fram, sådu ein dag skal nåmålet heime hos meg. Ja, i verda såhar du trengsel, men ver frimodig, seier Herren, eg har vunne over verda. Du skal ikkje frykte, du skal ikkje frykte for det som skjer. Og om dine tankar blir tvungne, såskal du fålov ågåtil meg i bønn. Du skal fålov til ågåinn i mitt ord, du skal fåkjenne min fred, min fred som overgår all forstand, den skal bevare ditt hjerte og dine tankar i meg, seier Herren. Derfor skal du gåtrygt påvegen. Om vegen er smal, såskal du vite at eg vil tale til deg: Dette er vegen, vandre påden. Ja, vil du følgje meg, sågår du ikkje feil, seier Herren.

Ja, du har høyrt at mørkret dekker jorda og mulm folket og det vert mørkare og mørkare i denne verda. Du veit at eg – eg har sagt det allereie i mitt ord, seier Herren, derfor skal ikkje du frykte, men i denne tid skal du fålov åsjålys i mitt lys. Du skal fåsjåkor mitt ord går i oppfylling. Ja, den rettferdiges sti er som eit strålande lys, som blir klarare og klarare til høglys dag. Ja, snart kjem eg med min herlegdom og skal ta deg heim til meg og du skal fåsjåmeg som eg er og ditt hjerte skal stråle av glede. Men du har ei tid åverke her påjord og du skal fålov åtene meg, du skal fålov åsøke meg i bøn og eg vil komme til deg. Eg vil openberre min herlegdom for deg, eg vil tale til deg med mitt ord og gjere ordet levande. Og du skal fåvere eit lys for meg. Eg har ei gjerning ogsåpådenne stad, eg vil bruke deg, derfor bruk tida, seier Herren. Søk meg, ver eit vitne for meg. Og eg skal legge orda i din munn, seier Herren.

Betel Volda, søndag 5.6.08.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: