Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2000.06.15.M40. Gud våker over sitt Ord, for å fullføre det.

profetisk bodskap ved forstandar Kjell Arve Tolås:

….. som våker over mitt ord, for å fullbyrda det. Og derfor når du har mitt eget ord under dine føtter, under dine handlinger, så skal du også få oppleva at eg står bak mitt eget ord. Eg oppfyller det, eg gjer det etter mitt eget tidsskjema, eg gjer det på min egen måte, men eg våker over mitt ord, for å fyllbyrde det. Og eg har sagt i mitt eget ord, troens bønn skal hjelpe den syke, derfor skal også du få oppleva min hjelp, sier Herren. Og du kan få lov til å gjera som de gjorde i, – fordum, de priste meg, de opphøya mitt namn, og de gav meg ære, fordi jeg blir hjulpet. Ja, de priste meg før hjelpa håndpåtagelig og følelsesmessig hadde nådd de. Og slik kan også du i tro og tillit til meg, få prisa mitt namn, sier Herren. Og du kan også få sei: jeg blir hjulpet. Ja, i den nye pakt, så skal du få lov til å ta nok eit tros-steg; etter den frimodige tillit som eg har gitt dere, at dersom dere beder om noe etter min vilje, da hører jeg dere. Dersom du vet at du er bønnhørt, kva du enn ber om, så skal du også få lov til å tro at du har de tingene du har bedt om. Derfor kan du enkelt i tro sei takk Jesus, du har rørt ved meg, du har rørt ved meg. Takk for det er legedom, det er legedom i mine vunder og sår. Det skal få vere ditt takkeemne, seier Herren. Regn med mitt løfte og du skal ingenlunde komme på skam. Amen. Amen i Jesu namn.

Bodskapen kom som svar på forbøn for ein mann i menigheta.

Møte i M40, onsdag 15.6.2000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: