Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2000.07.02.M40.Lytte til kva Jesus vil kviskre i mitt hjerte. Det er ikkje alltid verda forsterkar hans røyst.

Tungetale ved forstandar Kjell Arve Tolås, tyding ved Knut Østby:

Ja, veien ligger åpen for deg, sier Herren, du tror kanskje at du har nådd et punkt hvor du nå stopper opp, og hvor du ser deg omkring, men nå sier jeg til deg, sier Herren, veien er åpen for deg, og derfor så skal du se framover med frimodighet.

Men under veis på veien så er det viktig at du stopper opp, sier Herren, og lytter til mi røst, og hører hva jeg vil hviske til ditt hjerte. Det er ikke alltid denne verden som – som er med på å forsterke lyden fra min røst, (men du må?) lytte til hva jeg sier, for jeg vil tale vennlige ord til deg og jeg vil tale ord til deg som skal være til hjelp og for frelse for din – for ditt liv, sier Herren.

Og over din vei, der skal mitt lys lyse, sier Herren, du skal ikke gå ensom og i mørke, men du skal vandre i mitt lys, og kjenne deg velsignet og styrket av meg, og jeg vandrer med deg og vil aldri forlate deg, nei, se jeg er din vokter, sier Herren. Amen.

Møte i M40, søndag 02.07.2000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: