Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1995.09.17.M40. Jesus vil ha framgang i mitt liv og for sin kyrkjelyd.

Tyding av tungetale:

Ja, jeg vil fremgang i ditt liv, sier Herren. Jeg vil at du skal ta til deg av alt det jeg har å gi deg, for at du skal ha overflod. Ta til deg av mitt ord og tro på at det er sannhet for deg i dag. Still deg på min side og opne deg for det jeg har å gi deg, for jeg vil fremgang i ditt liv, sier Herren.

Og jeg vil fremgang for min menighet i dag, sier Herren. Og fremgang for min menighet begynner med fremgang i ditt liv. Fremgang med den enkelte som stiller seg på min side, sier Herren. Jeg ønsker ikke (å få noe)? tilbake. Jeg ønsker å gi dere overflod. Opne deres hjerter for meg, sier Herren.

Mitt ord er gitt deg til lærdom og overbevisning. Mitt ord er gitt deg til rettledning for ditt liv. Det som holder virkekraften i mitt ord tilbake, det er at det treffer nedtrampet jordsmonn, steingrunn hvor det ikke finner vekstkraft. Derfor så ønsker jeg for deg at du opner opp ditt hjerte. La den Hellige Ånd få bearbeide deg, så at mitt ord kan få gjøre det det er tenkt til. La meg få røre ved deg, sier Herren, slik at denne kraften kan være virksom iblant dere og denne menigheten kan gjøre min gjerning på dette stedet, sier Herren.

M40 Søndag 17.9.95.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: