Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1996.09.29.M40. Gå så sterk som du er.Ta av Guds kraft og bring den ut, den er gjennom deg.

Tyding av tungetale:

Dere skal være mine vitner, sier Herren, dere skal være mine vitner og fortelle om min storhet. Dere skal være mine vitner, jeg sender dere ut ifra dette møtet. (Jeg har sagt) om at jeg har dere å sende og jeg ønsker at dere skal ta av min kraft og forkynne til de personer de møter. Jeg vil at de skal ta ifra mitt lys og forkynne det til dem som går i mørke. Jeg vil at de skal ta av min oppstandelseskraft og bringe til dem som er slått ut og slått ned, men jeg har makt til å møte og sette i frihet.

Om du er aldri så svak, om du er aldri så nedbøyd, om du er aldri så fattig, så gå så sterk som du er, for når du er svak, så er du sterk, når du er svak, så regner du med min kraft, når du er svak, så regner  du med min herlighet. Gå du, så sterk som du er, gå du, så djerv som du er. Og jeg, Herren din Gud, er med deg, og jeg legger i din hånd stener som knuser djevelens listige gjerninger. Jeg gir stenene som du kan få lov til å kaste mot fienden og du skal få lov til å seire med meg. For min kraft er over alt, min kraft er gjennom deg og i deg og du er sterk nok til å gjere ende på djevelens gjerninger.

M40, søndag 29. september 1996.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: