Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1997.02.03.M40. For den bortkomne sonen er trua eit tørt teoretisk begrep, men Faderen gjev meg ei levande tru.

Tyding av tungetale ved Øystein Østerhus:

Også deg lokker jeg ut ifra det som du opplever som et trangt rom, der du opplever at det er problemene som dominerer din hverdag. Se, jeg lokker deg ut ifra dine problemer fra ditt mørke. Ifra det som tynger og trykker deg, til et rom som det ikke er trangt. Til en åpen plass, til et fritt rom, der du kan få nyte lyset, der du kan få nyte mitt nærvær. Se, jeg kommer deg i møte, sier Herren. Se, jeg strekker ut mine hender imot deg, slik som faren strakte ut sine hender, mot en sønn som hadde ødsla bort arven, slik strekker jeg mine hender ut imot deg, fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet og vil ditt liv bare vel. Se, jeg vil din sjels evige frelse, og jeg vil at du ikke bare skal ha liv, men du skal ha overflod, sier Herren.

Du skal ikke bare ha en tro, som om det var et tørrt teoretisk begrep. Men du skal få være bærer av en levende tro. En tro som preges av full overbevisning. En full over-bevisning, så sterkt og så virkelig, at det er ikke noe som kan endre på dette grunnleggende i ditt liv. Ååååå – du skal få kjenne, sier Herren, at også deg har jeg løftet opp av det dype dynnet. Jeg har satt dine føtter på klippegrunn. Jeg har gjort dine trinn faste. Lagt i din munn en ny sang. En lovsang for meg, og det er den sangen som syndens fanger skal høre, og komme til tro på meg. Se, jeg vil la lovsangen lyde, midt i min menighet, slik at syndens fanger kan få høre og komme til liv, slik fangevokteren gjorde det, når han hørte mine tjenere synge lovsanger i det innerste fangerommet. Se, jeg er mektig, sier Herren, til å gjøre under, ja frelse sjeler, og bønnebarn, de vil jeg høste inn, sier Herren.

M 40 Søndag 2. mars 1997

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: