Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1997.05.28.M40.Sjå opp til Herren og stråle av glede. Han vil openberre sin herlegdom for meg og vise meg den veg han har staka ut.

Tyding av tungetale ved Kjell Ohldick:

… om du er midt i ørkenen eller føler deg midt i ørkenen, så skal du vite, sier Herren, at jeg er din hyrde, og jeg leder deg til grønne gressganger, til hvilens vann. Så skal du få kjenne at midt i det som er tungt og mørkt og vanskelig i ditt liv, så er jeg der, fordi jeg elsker deg. På samme måten som jeg såg om mitt folk når de måtte slite under arbeidsfogden i Egypt, de ropte til meg i sin nød, så såg jeg deres nød, hørte deres rop og kom. Så har jeg sett din nød, og så har jeg hørt ditt rop, sier Herren. Så er jeg nær hos deg, for å tale fred inni ditt hjerte.

Så skal du få oppleve at midt i mørket, så har jeg rikdommer for deg. Så er der skatter for deg, av den rikdom som er mye større enn alt annet som finnst omkring deg. I det som jeg har beredt for deg, igjennom mitt fullbrakte forløs-ningsverk på Golgata. Så skal du se opp til meg, du skal stråle av glede. Du skal aldri, aldri komme på skam. Når du ser opp til meg, for jeg er en trofast Gud, uten svik. Og jeg skal føre deg fram, sier Herren. Og når du står ved veiskiller og skal velge, så skal jeg være der og openbare min herlighet for deg. Så du kan få se den vei som jeg har staka ut. Det er den rette vei. Derfor, følg meg.

Onsdag 28.05.97.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: