Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1999.12.06.M40. Mitt livs hus er bygt på den klippen som består, det er Jesu fullførde frelsesverk.

Tyding av tungetale ved forstandar Kjell Arve Tolås:

Det eg har gjort for deg, sier Herren, det skal du vite om, det er nok. Det er nok. Ja, eg seier det atter, det er nok. Ikkje berre så vidt nok, men det er meir enn nok. Du skal få opp.. oppleve å hvile i at mitt fullbrakte verk, min forsoning, den duger og den gjelder. Og den er nok også når du får oppleve at ditt eget følelsesliv kan bombardera deg med tvilstankar, er det nok? Så svarer eg, eg svarer med full visshet utifrå mitt eget ord, du skal få stola på det eg har gjort. Det holder, det holder når du er nede på dypet, det holder når du er oppe på høyden. Det bærer i gjennom, det holder i ungdom, det holder i manndom, det holder i alderdom. Det holder i sunnhet, det holder i sykdom, det holder i liv og i død. Du skal få oppleve at denne klippegrunn står, og den rokkast aldri. Om også det raser rundt deg på alle kanter, fundamentet holder, sier Herren, for eg er selv klippen.

Derfor kan du også få lov til å kasta på meg, sier Herren, det som tynger deg. Eg holder deg oppe. Og mitt løfte er at den rettferdige, i all evighet, han skal aldri få oppleve å bli rokka. For du har fått bygge ditt livs hus på den klippe som består. Når det raser rundt her nede på det jordiske plan, så skal du få vite at grunnvollen holder. Min menighet skal bestå, dødsrikets porter skal ikkje få makt over min menighet og du som er frelst inn i min menighet, du skal også få oppleve å -, at eg formår å bevare og beskytte min forsamling og min menighet. Det kommer en dag og den er nærmere enn du trur, når toppsteinen skal førast fram på dette byggverket. Og så henter eg den hjem gjennom bortrykkelsens herlige løfte. Og så skal du få oppleve å -, at det holdt. Ja, du skal få sjå tilbake på, men du skal også få oppleve å ha den same lovsangen og takknemmeligheten og forundringen i ditt indre gjennom heile evigheten, for det, at prisen skal gå til meg som blei slakta, (med ditt blod), – med mitt blod kjøpte deg deg til Gud, av hvær stamme og tunge og folk og ætt. Det holder i tiden og det holder gjennom heile evigheten. Derfor kan du prisa mitt namn og du skal få oppleve at trygghet fordrive utrygghet og fred skal fordriva ufred. Og du skal også få oppleva at ro skal få fordriva uro. Og mot og kraft og seiersforvissning skal fordriva motløshet, avmaktfølelse og nederlags-stemning. Stol på meg, sug honning av denne klippen, ta til deg av mitt nådebord. Du skal sleppa, mitt barn, å stå utenfor ei stengt dør. Døra er opna, eg har bana adgangen, tred inn, eg lokkar deg inn, inn i min nærhet, inn for min trone, der kan du få legga av alt som vil tynga deg. Og så kan du få lov til, utifrå denne plass, gå fornya ut i hverdagen, til utfordringane som er der. Og så skal eg bevara vitnesbyrdet om at det holder, det som eg har gjort, sier Herren. Det er nok, ja, det er nok, det er meir enn nok for deg, mitt elskede barn. Ver trygg, pris mitt namn, det har du grunn til. Eg bærer deg, eg løfter deg, eg holder deg oppe. Halleluja. Amen.

EIN HERLEG LOVSONG TIL GUD.

Derfor vil eg prisa deg, du min Herre og min Gud. For eg har fått merka det nettopp, i min avmakt har du kommt med din allmakt, i min svakhet har du kommt med din styrke. Når eg har vært nedbøygd, så har du kommt for å løfta meg opp. Eg vil tilbe deg, eg vil hylla deg, og eg kjenner at du fyller mitt innvortes menneske. Eg vil løfta frelsens beger, eg vil påkalla ditt namn, og eg vil gi deg pris og ære, fordi du frelste meg, fordi du satte meg fri, fordi du rørte ved meg, fordi du drog meg inn i din favn. Og eg vil lova deg fordi eg får væra på ditt fang, og fordi eg får hella mitt hode inn til ditt hjerte, som brast for meg. Herre, du er det verdig, du er verdig min pris og min sang, eg vil tilbe deg, lova deg, og eg får kjenna at du er min glede, du er min sang, du er min styrke, du er min forløser og mitt liv.

Ja, du gjør min tunge lik en hurtig skrivers griffel. Og eg får kjenna det strømmer på ifrå innsida av mitt hjerte, fordi du fyller på, og eg får merka at det flyter over kanten på mitt livs beger. Og eg får kjenna det sannheten av ditt ord, fra deres liv skal det som skriften har sagt renne strømmer av levende vann. Derfor vil eg fortsette å prisa deg. Eg vil fortsette og gleda meg i deg. Og eg skal også få oppleve å fortsettande erfare, (midt i)? svakhet så er gleden i deg du min Herre og min Gud, min styrke, fra dag og til dag og til dag. Eg vil lova deg, du skal ha æren og prisen, min Herre og min Gud. Halleluja.

Desse bodskapane kom i slutten av møtet. Det som skjedde tidlegare var:

Forstandar Kjell Arve Tolås talte over Op.3,8:

Eg veit om gjerningane dine. Sjå eg har sett framfor deg ei opna dør, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og likevel har du halde fast på mitt ord og ikkje fornekta mitt namn.

Det var nattverd og forstandaren las som vanleg frå 1.Kor.1,23….

M40, søndag 6. desember 1999.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: