Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1999.12.19.M40.Forventning om den evige herlegdomen og at Herren vil røre ved dei eg har bedt for.

Tyding av tungetale ved Kjell Arve Tolås:

Ja, du kan få sjå opp til meg i forventning, ikkje i oppgitthet, ikkje i frustrasjon, ikkje i skuffelse, håpløshet, men som du hørte, i forventning. Du skal vite at eg kommer, sier Herren, eg våker over mitt ord for å fullbyrda det. Og når eg har -, når eg har forklart, eg har fortalt deg, eg har vist deg gjennom mitt ord, den herlighet som venter, den uvisnelege arv du skal få del i, så er ikkje dette fata morgana, det er ikkje luftspeiling, men det er virkelighet, sier Herren. Derfor løft ditt blikk, ha lampen tent, og du skal vite at eg kommer, eg kommer, du er inne i adventstiden, eg kommer, ja, eg kommer meget snart for å henta min blodkjøpte brudeskare hjem, sier Herren.

Men du skal også få lov til å ha din forventning retta imot en annen retning. Ikkje berre mot den herlighet som venter der hjemme, men du skal også få ha din forventning til at de som du har lagt innfor min nådetrone, gjennom forbønn, vil eg røra ved, sier Herren, du skal få ha din forventning til at når de samlast i mitt navn, så er eg der for å møta deg. Eg er midt imellom, eg har satt velsignelsen i min menighet, og eg er sjølv velsigneren, sier Herren. Og eg kan, formår og eg er mektig nok og eg er rik nok til å fylla din trang i herlighet. Ha din forventning til at som dagen er, så skal din styrke være. Ha din forventning til at eg har gitt deg rustning, du skal få lov til å iføra deg den fulle rustning. Og eg har gitt deg løfte om å -, at du kan ha mulighet til å stå etter å ha overvunne alt. Ha din forventning til min seierskraft, ha din forventning til at min ressurs er breddfulle. Og så skal du også få oppleve at på det området, så skal du ingenlunde koma på skam. Nei, sier Herren, for eg våker over mitt ord, for å fullbyrda det. Amen. Amen. I Jesu navn.

M40, søndag 19. desember 1999.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: