Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1992.02.23.M40. Herren kjem til meg som regn på nyslått eng.

Tyding av tungetale:

Ja, for jeg vil at du skal oppleve at ditt indre menneske styrkes med kraft, ved min Ånd, sier Herren. Jeg vet om den svakhet du føler. Jeg vet om din følelse av tilkortkommenhet og utilstrekkelighet. Jeg vet om de anklager og fordømmelser du kan kjenne komme over ditt liv og ditt hjerte, sier Herren. Men du skal vite; jeg har sett deg, jeg har hørt dine mange bønne-rop. Jeg vet om hva du lider, og derfor så kommer jeg til deg som regn på en nyslått eng, så du får kjenne og erfare at ditt indre menneske, det styrkes med min kraft, ved den Hellige Ånd.

Du skal få sleppe å frykte og engstes over de mange urolige tanker som kan komme i ditt sinn. Men ved min Ånd så skal du få erfare at min trøst, den skal husvale din sjel, sier Herren, så du blir trøstet ifra den evige himmelske verden, for du er min, jeg har kjøpt deg med mitt blod, jeg har satt mitt segl og mitt stempel i ditt hjerte, du er min eiendom for tid og for evighet. Du skal få hvile i, du er i mine hender. Og jeg er større enn alle, derfor kan ingen rive deg ut av mine hender, sier Herren.

Og der i hvilen i mine hender, skal du få oppleve at jeg kommer til deg med kraften ifra det høye. Så du kan reise deg opp og stå på dine føtter, så du kan være frimodig, og så du kan gå mine veier med glede, sier Herren, og utstråle min herlighet, jeg som har tatt bolig ved troen i ditt hjerte. Derfor hvil deg i mine armer og kjenn at jeg kommer til deg med min kraft og min nåde og reiser deg opp med ny kraft og med ny styrke, så du på nytt igjen kan løfte vingene likesom ørnen, så du på nytt igjen kan gå og ikke bli trøtt og ikke bli mødig.

M40. Oslo.23.02.92.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: