Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1993.10.10.M40. Skatten i leirkaret og skattar skjult i mørket. Vere trugen i det små.

Lysenes far. Skatten i leirkaret. Rikdomar i mørket. Kast ditt brød ut over vatnet. Ver trugen i det små. I evigheta skal der vere nokon som strålar i lysglans av Guds herlegdom, som vart vunne ved mitt vitnemål.

Tyding av tungetale ved forstandard Kjell Ohldik.

Ja, for jeg er lysenes Far, og hos meg er ikke forandring, eller skiftende skygge, som det kan være hos menneskene, som det kan være i ditt liv. Der er det ting som forandres og skiftes, for du er et menneske, men jeg er din Gud, og hos meg er det ikke forandring eller skiftende skygge. Men jeg er den som gir gode gaver, jeg er den som gir fullkomne gaver og nettopp i kveld så skal du få oppleve, at der finnes rikdommer som er skjult i mørke, skatter på lønnlige steder. Du skal få oppleve at jeg kaster lys inni ditt mørke, sier Herren, så du får oppleve at lyset på nytt kommer opp i ditt hjerte og du får se der er en skatt som jeg har lagt inni ditt hjerte, jeg har lagt noe av det evige, fullkomne, mitt eget liv inni ditt hjerte.

Ja, du har en skatt. Og om du ser på lærkaret, så vet du at det er skrøpelig, både ditt lærkar og alle som er omkring deg sine lærkar. De er skrøpelige, men du har en skatt, i lærkar, for jeg har flyttet inn, jeg bor i ditt liv, jeg bor i ditt hjerte. Derfor skal du ikke være opptatt av lærkaret, for lærkaret, det er i ferd med å gå til grunne, men vit mitt elskede barn, den skatt som er i deg, den fornyes dag for dag, ved min Ånd.

Så skal du være såre frimodig, så skal du øse ut, og dele ut, kaste ditt brød, både til høyre og til venstre. Du vil ikke alltid se frukt-resultater i nuet og i øyeblikket, men kast ditt brød ut på vannet, del ut til sju, del ut til åtte og du skal vite at i tidens fylde, så skal du finne det igjen, for det kommer en dag der hjemme i himmelen, og da skal det lyde over ditt liv: “Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget, gå inn til din Herres glede. Vær frimodig, så ut ved alle vann og du skal få erfare det skal bli rikdoms overflod i ditt eget liv.  Og du skal få se, om ikke her i tiden, så skal du i evigheten få se at der er noen som stråler i lysglans av min herlighet, som ble vunnet ved ditt vitnesbyrd, ved at du øste ut, ved at du strødde ut av det jeg hadde gitt deg. Evigheten alene vil vise, men vit; jeg tar vare på hos din trofasthet.

Lovprising i den Heilage Ande, ved at nokon kom med tungetale og nokon tyda det eller som profetisk bodskap utan tungetale. Det er lovprising i den Heilage Ande. Og eg forstår det slik at det er den Heilage Ande som hjelper meg i mi takkebøn:

Og jeg vil opphøye og prise og herliggjøre ditt navn, for du er Jesus min Frelser. Jeg vil opphøye og ære og lovsynge deg, ifra dypet av mitt hjerte, fordi du tok deg av meg, ifra umgdommen av og fordi du har ført meg gjennom livet på din side, så vil jeg være med å opphøye og prise og herliggjøre ditt navn, du min Frelser og min venn.

Ja, så lenge jeg lever vil jeg være med å forkynne din pris, så lenge min tunge kan røre seg, så vil jeg være med å opphøye ditt navn, for du har gjort så underfulle ting imot meg, du har frelst min sjel, du har bevart mitt liv, du har ført meg fram på dine veier, du har bevart min familie, ja du har gjort storverk i mitt hjerte og mitt liv og for meg, og derfor vil jeg prise deg og opphøye deg og mitt hjerte og mitt liv er et “Halleluja” for det du Jesus har gjort. Halleluja, halleluja.

M40. Søndag. 10.10.93.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: