Category: Kristne møte 2000-04

  • 2004.06.28.M40. Jesus er med meg, som når Peter gjekk på vatnet.

    Profetisk bodskap: Derfor skal du få regna med mitt nærvær og du skal få stola på at du vandrar i sammen med meg, så er eg der. Av og til vil du merka mitt nærvær sterkt og håndpåtakeleg. Av og til vil ditt følelsesliv eller dine tankar eller konsentrasjon og ditt fokus vere opptatt, sånn…

    Read more