Category: Kristne møte 2012

 • 2012.03.11.Maranata. Jesu kraft, herlegdom og lys.

  Jesus sa til oss: Fienden forsøkte å formørke mitt åsyns lys, men dei kunne ikkje formørke det. Mitt åsyns lys strålte over eit folk som sat i mørke og dødsskugge. Mange var dei som forsøkte å formørke dette lyset ifrå Guds himmel, men mine fiendar klarde det ikkje. For Herrens kraft var hos meg og […]

  Read more

 • 2012.02.19. Maranata. Davids syndserkjenning.

  Davids fall, syndserkjenning, omvending og oppreising. Komme til lyset. Tru på den Herre Jesus, så skal du verte frelst. Innleiing. Aud leia møtet og Oddbjørg innleia med skriftlesing. Så vart deg gjeve moglegheit for to frie vitnemål. Ei kvinne kom fram og las ifrå Bibelen. Ein kamerat av meg, som vi kan kalle ”Dotto”, gjekk […]

  Read more

 • 2012.01.29.Maranata. Jesus gav sitt liv for at eg skulle ha evig liv.

  Sjå opp til Herren, mitt alfa og omega, trua sin opphavsmann og fullendar. Hans rike består i glede, fred og rettferd i den Heilage Ande. TYDING AV TUNGETALE.   Det var nattverdsmøte og vitne-møte, men allereie ved innleiinga av møtet, når vi skulle samle oss i bønn, kom ei kvinne med tungetale og ein ung […]

  Read more

 • 2012.01.22.Maranata. Med Jesu død på korset har Gud kalla deg til å ta imot det evige livet.

  Tilgjeving for synd, reinsing, ny skapning, fødd frå himmelen. Til fridom har Kristus frigjort deg. Gled deg i dine synders forlating. INNLEIING. Aud Østevik innleia med å lese Sefanjas bok: SEF 3,14 – SEF 3,18   Set i og jubla, Sions dotter! Rop av fryd, Israel! Gled deg, Jerusalems dotter, og jubla av heile ditt hjarta! […]

  Read more

 • 2012.01.15.Maranata. Ordet om korset er dårskap for verda, men for meg er det frelse.

  Bøye seg ved Jesu kors og få kjenne krafta av hans oppstode frå dei døde. Følgje Jesus, han vil vise meg vegen og tale mi sak, han er vegen, sanninga og livet. Tale.   Aud Østevik talte over 1.Kor.2,2. 1KO 1,18 For ordet om krossen er ein dårskap for dei som går fortapt, men for […]

  Read more