Category: Kristne møte 2016

 • 2016.04.03. Maranatha. Jesus lever.

  Jesus lever. Møte i Maranatha 3.4.2016. Tungetale ved ein mann, tyding ved Tore Kristiansen:   Det finst ikkje noko så vidunderleg for mi sjel, å få synge det ut at han lever, ikkje berre fordi eg har lese det, men fordi at eg har kjent det i mitt hjerte, ikkje berre fordi han har sagt…

  Read more

 • 2016.02.07. Maranatha. Jesus gjer alle ting nye.

  Jesus gjer alle ting nye. Møte i Maranatha 7.2.2016.  Innleiing ved John Miland. John las og talte over 2.Mos.15,22-25.26. 2MO 15,22 – 2MO 15,27   Så førte Moses Israel bort frå Sevsjøen, og dei kom ut i Sjur-øydemarka. Tre dagar drog dei fram gjennom øydemarka utan å finna vatn. 23 Og dei kom til Mara; men…

  Read more

 • 2016.05.22. Maranatha. Jesus sette mine føter på ein klippe.

  Jesus tok meg ut av synda og sette mine føter på fast grunn.  Tyding av tungetale: Eg fekk ikkje med byrjinga, men det var noko om at det var Jesus som valde meg ut, Så sitat: ”Det var eg som tok deg ut av synda og eg plasserte dine føter på fast grunn, på klippen,…

  Read more

 • 2016.02.21. Maranatha. Søk fyrst Guds rike og hans rettferd.

   Tale ved Håkon Martinsen. EFE 3,8 – EFE 3,10 Eg som er den ringaste av dei heilage, har fått den nåde å forkynna for folkeslaga den glade bodskapen om Kristi ufattelege rikdom 9 og føra Guds frelsesplan fram i ljoset, den løyndomen som frå evig tid har vore løynd hjå Gud, han som skapte alt.…

  Read more

 • 2016.04.17. Maranatha. Utvald i Kristus.

  Gud har valt meg ut frå før verda vart grunnlagd. Møte i Maranatha 17.4.2016. Tale ved Håkon Martinsen. SLM 51,11 – SLM 51,14   Løyn ditt åsyn for mine synder,  og stryk ut all mi skuld!  12   Gud, skap i meg eit reint hjarta,  gjev meg ei ny og stødig ånd! 13   Kasta meg ikkje bort…

  Read more

 • 2016.01.23. Vake i bønn med takkseiing.

  Våke i bønna med takkseiing. Møte i Maranatha 23.1.2016.   Innleiing ved John Miland.   JOH 14,6 Jesus seier: “Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg. Tale ved Tore Kristiansen.   SLM 40,1 – SLM 40,3 {DU ER MIN HJELPAR OG BERGINGSMANN}  Til korleiaren. Ein Davids-salme.  2   Eg venta…

  Read more

 • 2016.04.03. Maranatha. Jesus lever.

  Jesus lever. Møte i Maranatha 3.4.2016.   Tungetale ved ein mann, tyding ved Tore Kristiansen: Det finst ikkje noko så vidunderleg for mi sjel, å få synge det ut at han lever, ikkje berre fordi eg har lese det, men fordi at eg har kjent det i mitt hjerte, ikkje berre fordi han har sagt…

  Read more

 • 2016.06.12. Maranatha. Komme fram for Jesus og tale med han.

  Gud elskar meg med ein evig kjærleik. Møte i Maranatha 12.6.2016.   Gud valde ut menneske og utrusta dei til profetar. Tale ved Terje Rånås.   JES 6,5 – JES 6,8 Då sa eg:  «Ve meg! Det er ute med meg.  For eg er ein mann med ureine lipper,  og eg bur mellom eit folk…

  Read more

 • 2016.06.19. Maranatha. Alt kjøts Gud.

  Det finst ikkje frelse i noko anna enn Jesu namn. Møte i Maranatha 19.6.2016.  Tale ved John Miland: APG 4,7 – APG 4,22 Dei lét apostlane førast fram og spurde dei: “Kva for kraft og kva for namn gav dykk makt til å gjera dette?” 8 Då vart Peter fylt av Den Heilage Ande og…

  Read more