Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

Category: Økonomisk politikk

 • 2017.04.30. Heilag kvardag. Herren er oss nær og vi kan stole på han.

  Tale ved Håkon Martinsen. Håkon talte over Luk.14,8-11, eg tek med litt meir: LUK 14,7 – LUK 14,14 {SANN AUDMYKT OG GJESTFRIDOM}  Då han la merke til korleis gjestene valde seg ut dei øvste plassane ved bordet, fortalde han dei ei likning: 8   Når du vert beden i gjestebod, så set deg ikkje øvst…

  Read more

 • Jordbruk, u-hjelp og energi-politikk.

  4 lesarinnlegg i Sunnmørsposten, 2005-2006. Regionalisering av energipolitikken (Sunnmørsposten 13.9.2005). Sunnmørsposten skreiv på leiarplass 14.5.05 at Møre og Romsdal kjem til å få eit energiforbruk som er 2,5 ganger så stort som produksjonen. Derfor burde bygging av gasskraftverk verte eit sentralt valkamp-tema og det burde byggast gasskraftverk både på Tjeldbergodden og på Aukra. Spillvarmen bør…

  Read more

 • Desentralisering.

  INNSIKT Datamanskinene og oppkopling mot nettet var meint å skulle føre til desentralisering. I staden ser det ut til at vi får det motsette. «Kanskje vi med tida kan verte eit føregangsland i utviklinga mot ei ny seilskutetid?» Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl, Fiskåbygd er trålbas. (lørdag, 23.februar 2008 14:20) Mobilitet? Den personlege datamaskina og internett…

  Read more

 • Kva gjer Norge til høgkostland?

  Artikkel i INNSIKT-spalta i Sunnmørsposten 10.4.2005. For oss som jobbar i eksportindustrien må det vere interessant å finne ut korleis vi kan klare å motvirke at krona vert for sterk og at vi i endå større grad vert eit høgkostland med ein eksportindustri som slit, skriv Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand. mag.…

  Read more

 • Konkurranse og samarbeid

  Artikkel i Sunnmørsposten 10.4.2005. «Når nokon har fått tildelt konsesjon og kvote gratis frå staten, og så sel den til dyre domar, då er det noko som ikkje rimar, det er noko som ikkje er rett» I det siste har det vorte stadig meir av at bedrifter har fusjonert eller små bedrifter har vorte oppkjøpte…

  Read more